พระสัญญาที่ไม่มีใครอยากทวง

แท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหง (2ทิโมธี 3:12)

การข่มเหงมาได้หลายทาง ทางการพลีชีพของผู้เชื่อ มีคนประเมินไว้ตั้งแต่คริสตจักรยุคแรกมาจนถึงทุกวันนี้ คริสเตียนเป็นล้านๆ และล้านๆที่พลีชีพเพื่อพระคริสต์

แต่การข่มเหงอาจมาจากอีกรูปแบบก็ได้ การข่มเหงคริสเตียนไม่เคยมีวันหยุด จะเกิดขึ้นต่อไป ที่จริงพระคัมภีร์กล่าวว่า แท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหง (2ทิโมธี 3:12) นี่เป็นคำสัญญาที่ไม่มีใครอยากทวง ในฐานะผู้เชื่อ เรายึดพระสัญญาแห่งการจัดเตรียมและพระสัญญาแห่งการปกป้องเอาไว้ แต่คุณได้ยินคนอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสัญญาในพระวจนะว่าถ้าข้าพระองค์ดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า จะถูกข่มเหง ขอให้นำการข่มเหงมาสู่ข้าพระองค์เถิด” ครั้งสุดท้ายเมื่อไร? เราไม่อธิษฐานเช่นนั้นเพราะใครบ้างอยากถูกข่มเหง ไม่มีอะไรน่าชื่นชมสักนิด แต่ถ้าคุณดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า ครับการข่มเหงจะมา

แล้วเราควรตอบสนองอย่างไรเมื่อถูกข่มเหง? พระเยซูตรัสว่า “บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข  เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา เมื่อเขาจะติเตียนข่มเหง และนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข จงชื่นชมยินดี เพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย ที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน” (มัทธิว 5:10-12)

ทำไมเราต้องถูกข่มเหง? เพราะความชอบธรรมจะถูกเผชิญหน้า ผมไม่ได้พูดถึงเผชิญด้วยคำพูดเสมอไป แค่คุณอยู่ที่นั่น – แค่ความจริงว่าคุณเป็นคริสเตียน – คุณจะอยู่ในจอเรด้าของผู้คนรอบข้าง อาจทำให้พวกเขารำคาญใจ ดังนั้นจำเอาไว้ ว่า จงดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า แล้วการข่มเหงจะมาถึงคุณ

 Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.