ก.ย. 042012
 

ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิต แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา (ยอห์น 3:36)  

นักเทศน์ท่านหนึ่งมีภาพวาดเก็บไว้ในห้องทำงาน เป็นภาพเรือแตก มีกลาสีพายเรือช่วยชีวิตยื่นมือออกไปหาคนที่กำลังลอยคอเกาะเศษไม้อยู่ในน้ำ เด็กชายมองไปที่ภาพนั้นแล้วถามผู้เป็นพ่อว่า “พ่อครับ คนในเรือยางพยายามจะช่วยชีวิตคนหรือแค่ขอจับมือครับ?”

ผมกำลังสงสัยเกี่ยวกับพวกเรา การมีเพื่อนเป็นสิ่งที่ดี ที่จริงผมอยากให้คุณสร้างมิตรเยอะๆ แต่คุณทำมากกว่าแค่ออกสังคมหรือเปล่า? น่าอายหรือไม่ที่คุณแค่ขอจับมือกับคนรอบๆตัว เมื่อคุณสามารถปรนนิบัติและนำทางพวกเขามาถึงพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์?

เราไม่อธิษฐาน มีชีวิต และเป็นพยาน คนรอบข้างเรากำลังตายลง ไปสวรรค์หรือนรกอยู่ทุกวัน ขอพระเจ้าเมตตาเรา ให้เรามีหัวใจแห่งการรับใช้เพื่อช่วยทั้งหญิงและชายใกล้ๆตัวเราให้รอดชีวิตครับ

อนุญาตโดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.