ความเชื่อ : ทางเชื่อมสู่พระสัญญาและชัยชนะ

“ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 2:20)

ชีวิตของโยชูวาในพระคัมภีร์เดิมเป็นแบบอย่างที่แสดงถึงพระเยซูคริสต์ อันที่จริงโยชูวาเป็นชื่อเดียวกับพระเยซูในภาษาฮีบรู องค์พระเยซูคริสต์แห่งฟ้าสวรรค์ของเราก็คือโยชูวาที่นำเราเข้าสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาและชัยชนะ และชัยชนะนี้คืออะไร? คือชัยชนะแห่งความเชื่อ

ไม่มีอะไรที่มากกว่า ไม่มีอะไรที่น้อยกว่า ที่จะไปสู่ชัยชนะในชีวิตของเราได้นอกจากความเชื่อ ชัยชนะไม่ได้มาจากการสู้รบ ชัยชนะได้มาโดยความเชื่อ

ทราบหรือไม่ เมื่อพระเจ้ามีพระราชกิจยิ่งใหญ่ที่ต้องการให้เราทำ พระองค์จะประทานพระสัญญาแห่งความเชื่อ ความเชื่อที่เชื่อมจากเราที่ไม่มีอะไรไปสู่ทรงฤทธานุภาพและชัยชนะของพระองค์ที่ทรงมีไว้ให้เรา

อนุญาตโดย : Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.