การเสด็จกลับมาของจอมกษัตริย์

ด้วยว่าฟ้าแลบมาจากทิศตะวันออก ส่องไปจนถึงทิศตะวันตกฉันใด การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นฉันนั้น (มัทธิว 24:27)

ผมคิดว่าน่าสนใจมากที่ไม่มีสาวกแม้แต่คนเดียวใช้เวลาเขียนถึงรูปลักษณ์ของพระเยซูคริสต์สมัยที่พระองค์ดำเนินอยู่บนโลกนี้ น่าจะมีสักคนที่บอกว่าพระองค์หน้าตาเป็นอย่างไร ในพระคัมภีร์ไม่มีบันทึกไว้ แต่ในหนังสือวิวรณ์บทที่ 19 เราได้ยินการพูดถึงพระองค์เมื่อเสด็จกลับมาครั้งที่สอง

มีสามสิ่งโดดเด่นออกมาจากคำอธิบายนี้ พระเนตร พระเศียร และฉลองพระองค์

ข้อ 12  บอกเราว่า “พระเนตรของพระองค์ดุจเปลวไฟ” เราพูดกันว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ ถ้าคุณจ้องเข้าไปในตาของใครสักคน ก็จะพออ่านเขาออก พระคริสต์มีพระเนตรดุจเปลวไฟเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้ง ในฮีบรู  4:13 บอกเราว่า “ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนไว้พ้นพระเนตรพระองค์ แต่ตรงข้ามทุกสิ่งปรากฏแจ้งต่อพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องสัมพันธ์ด้วย”

แล้วที่บนพระเศียรมี “มงกุฎหลายอัน” (ข้อ 12) พระองค์ทรงสวมมงกุฏหลายอันเพราะทรงปกครองเหนือหลายอาณาจักร ทรงเป็นจอมเจ้านายของทุกอาณาจักร ทรงครอบครองด้วยฤทธิ์อำนาจ และทรงสัพพัญญูรู้ทุกสิ่ง

คำสุดท้ายในข้อ 13 บอกเราว่า “พระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่จุ่มเลือด…” ประโยคนี้แปลได้อีกอย่างว่า “ถูกกระเซ็นไปด้วยเลือด” ครั้งแรกที่พระองค์เสด็จมาบนโลกนี้ ทรงถูกพันไว้ด้วยเศษผ้า หรือผ้าขี้ริ้ว เมื่อเสด็จกลับมาครั้งที่สอง พระองค์จะทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดของกษัตริย์ที่จุ่มไปด้วยเลือด  ครั้งแรกที่เสด็จมาบนโลกนี้ พระองค์มาเพื่อหลั่งพระโลหิตและสิ้นชีวิต การเสด็จกลับมาครั้งที่สอง จะมาเพื่อพิพากษา เมื่อเสด็จมาครั้งแรก พระองค์ทรงเป็นพระเมษโปดกของพระเจ้าทาตายเพื่อความบาปของโลกนี้ เมื่อเสด็จมาครั้งที่สอง พระองค์จะทรงเป็นสิงห์ที่น่าเกรงขามแห่งเผ่ายูดาห์ ผู้นำมาซึ่งการพิพากษา

ข้อรุป: ในพระคัมภีร์ไม่ได้อธิบายถึงพระลักษณะทางกายของพระเยซูเมื่อเสด็จมาครั้งแรก แต่อธิบายไว้ถึงพระลักษณะของพระองค์ในการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง

อนุญาตโดย: Pastor Greg Laurie

Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.