คฑาและธารพระกร

“…คฑาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์” (สดุดี 23:4)

พระคัมภีร์พูดถึงแกะค่อนข้างมาก พูดความจริงว่าเราเองนั้นเป็นเหมือนแกะ และพูดอีกว่า “เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเอง…” (อิสยาห์ 53:6)  เรื่องของแกะคือต้องมีผู้เลี้ยงคอยดูตลอดเวลา คอยนำ ปกป้อง และช่วยเหลืออยู่ตลอด

พระวจนะเรารู้จักดีในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับแกะคือสดุดี 23 เขียนโดยดาวิด คนเลี้ยงแกะ  เริ่มต้นดังนี้ “พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า…”

แกะต้องรับคำสั่งว่าเมื่อไรถึงเวลากิน  เมื่อไรถึงเวลานอน และเมื่อไรถึงเวลาดื่มน้ำ พวกมันไม่มีทางป้องกันตัวเองได้ ต้องมีผู้เลี้ยงไปคอยดูแล เช่นเดียวกันกับพวกเราที่ต้องการผู้เลี้ยงเพื่อปกป้องดูแล

แต่ดาวิดกล่าวต่อไปว่า “แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช  ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์  คฑาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์” (ข้อ 4)

ผู้เลี้ยงแกะจะใช้ไม้เท้าต้อนแกะไปยังที่ๆต้องการให้ไป และใช้นำทางแกะด้วย ทำนองเดียวกันเมื่อเราออกนอกทางไป พระเจ้าจะทรงใช้ธารพระกรเพื่อนำเราให้กลับมา

ถ้าไม้เท้ายังใช้ไม่ได้ผล ยังมีอุปกรณ์อีกอย่างที่ผู้เลี้ยงแกะถือไปด้วย นั่นคือท่อนไม้ หรือไม้เรียว ผู้เลี้ยงแกะจะใช้ไม้เรียวเมื่อสถานการณ์เริ่มเลวร้าย

ในชีวิตเราบางครั้งพระเจ้าจะใช้ธารพระกร แต่บางครั้งพระองค์จำเป็นต้องใช้ไม้เรียวครับ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.