ก.ย. 262012
 

“ตาเป็นประทีปของร่างกาย เมื่อตาของท่านปกติ ทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้วย แต่เมื่อตาของท่านผิดปกติ ทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วย” (ลูกา 11:34)

โยชูวาบทที่ 14 บอกเราถึงบางสิ่งน่าสนใจมากของชายที่ชื่อคาเลบ สามครั้งที่พระวิญญาณบอกคาเลบว่าท่าน “ได้ติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจ” (ข้อ 8, 9, 14)  ทุกๆส่วนของคาเลบท่านได้มอบให้กับพระเจ้า

นี่คือหัวใจแบบที่คุณและผมควรมี ถ้าเราเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียน มารจะเข้ามาผจญหัวใจที่ขลาดกลัว และมีทางเดียวที่จะต้านพวกมารได้ คือมอบทุกสิ่งให้พระเยซู เพราะพระเจ้าไม่ยอมรับคนที่มอบใจให้แบบครึ่งๆกลางๆ

จะดีกว่ามั้ยถ้าคุณพูดว่าไม่มีพระเจ้า มากกว่าที่จะพูดว่า พระเจ้าไม่ค่อยมีความหมายกับฉันเท่าไร พระองค์ไม่ได้ทำให้อะไรในชีวิตให้แตกต่าง พระองค์ไม่สามารถทำให้ฉันรักได้

พระเจ้าทรงมองหาคนที่มอบให้ทั้งใจ “ข้าพระองค์แสวงพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์” (สดุดุ 119:10) วันนี้คุณพูดเช่นนี้กับพระองค์ได้หรือไม่?    

อนุญาตโดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.