ต.ค. 062012
 

7 ตุลาคม 2012

สวัสดี CJ และญาติมิตร

ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกคนยังสามารถมานมัสการพระเจ้าด้วยกันได้!

ช่วงนี้สมาชิกและคนใกล้ชิดเจ็บไข้ไม่สบายกันมากหน้าหลายตา ขออธิษฐานเผื่อด้วยนะครับ!

…แต่อย่าเพียงแค่ขอให้หายทางกายเท่านั้น แต่จงขอให้ทุกท่านเหล่านั้นจะได้รับความรอดฝ่ายจิตวิญญาณด้วย!

…น่าอัศจรรย์หรือเกินที่วันพฤหัสที่ผ่านมา ชั้นเรียนพระคัมภีร์ของเราทำสถิติ New High ได้อย่างเกินความคาดคิด ทั้ง ๆ ที่รถติดมหาโหด บางคนใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงกว่า ฟันฝ่าจราจรเพื่อมาเรียน!

และน่ายินดีที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ที่ Agape (CL) คริสตจักรลูกของเรา มีผู้รับเชื่อ 3 คน และขอโอนย้ายสมาชิก 6 คน !

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเจริญเติบโตที่เห็นได้ชัดขึ้นในท่ามกลางพี่น้องที่นั่น

…อย่าลืมวันศุกร์ที่ 19 ต.ค. เรา CJ ร่วมกับ CL(Agape), NVB และ BSC ร่วมกันจัดงานประกาศที่ BSC ชื่อรายการ “Got Hope” เวลา 18.30 – 20.30 น. โดยมีนักร้องรับเชิญคือ โรส ศิรินทิพย์ และ วง โรแมนติก คอมเมอร์ดี ฟรี!

ขอให้ชวนญาติมิตรที่ไม่เป็นคริสเตียนไปมาก ๆ ได้เลยครับ!

คริสตจักร CJ ของเรากำลังเน้นการสร้างผู้นำ และผู้รับใช้ให้มากขึ้นในอนาคต ผู้ใดมีใจที่จะรับการฝึกฝนหรือพัฒนากรุณาแจ้งได้ที่ผม  คุณโบ  หรือ คุณแดง!

วันนี้ ขอทุกท่านมีความสุขและหากผู้ใดกำลังมีความทุกข์ ขอแนะนำให้วางปัญหาและความทุกข์เหล่านั้นไว้กับพระเจ้า แล้วเดินตัวปลิวออกไปหาความสุขที่สอดคล้องกับพระทัยของพระองค์  จะดีกว่า

และผู้ใดปรารถนาจะต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ก็แจ้งหรือประกาศตัวในวันนี้เลยครับ!

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ!

ด้วยรัก

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

 Posted by at 9:20 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)