ต.ค. 082012
 

อวสานของสิ่งทั้งปวงก็ใกล้จะมาถึงแล้ว เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีสติสัมปชัญญะ และจงรู้จักสงบใจเพื่อแก่การอธิษฐาน (1เปโตร 4:7)

มีคนถามผมบ่อยๆว่า “ท่านศิษยาภิบาลครับ ท่านอธิษฐานเผื่อเรื่องใดมากที่สุดในชีวิต?” ผมก็มาคิดดู ที่ผมอธิษฐานเป็นประจำก็คือขอให้มีสมดุลในชีวิต ผมอธิษฐานขอพระเจ้าประทานความสมดุลทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณ เพื่อสามารถเผชิญและผ่านความยากลำบากไปได้ โดยเฉพาะในโลกที่ไม่แน่นอนทุกวันนี้

แปลว่าอะไรครับ? ถ้าเรามองโลกนี้ให้ดี มีความยุ่งเหยิงด้านเศรษฐกิจทั่วโลก การเมือง ในคริสตจักร และในชีวิตแต่ละคนในครอบครัว และผมรู้แน่นอนว่ามีพลังชั่วร้ายฝ่ายวิญญาณอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายนี้ แต่คนจำนวนมากก็ยังติดตามกระแสความยุ่งเหยิงและล้มลุกคลุกคลานนี้ไป พวกเขาแยกแยะไม่ออกแม้กระทั่งความจริง

พระวจนะด้านบนวันนี้ ท่านเปโตรบอกคุณและผมว่า กุญแจที่จะประคับประคองเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในโลกที่ยังงงสงสัยนั้น คือมีสติสัมปชัญญะ และรู้จักสงบใจ อย่าปล่อยให้โลกนี้ผลักดันเรา ต้องยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ

ยืนหยัดหนักแน่นในชีวิตโดยตั้งรากฐานอยู่ในพระเยซูคริสต์ พระองค์เป็นผู้เดียวที่จะไม่ทรงหวั่นไหว หรือสั่นคลอนไปตามแรงลมของกระแสโลก จงวางใจในพระองค์เพื่อคุณจะมีสมดุลให้ได้

สร้างสมดุลให้ได้เมื่อความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตโดยยืนหยัดมั่นคงบนรากฐานแห่งพระเยซูคริสต์

 

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 

 Posted by at 1:04 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)