ต.ค. 102012
 

เพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามิได้อยู่ในบังคับของผู้ใด ข้าพเจ้าก็ยังยอมตัวเป็นทาสรับใช้คนทั้งปวง เพื่อจะได้ชนะใจคนมากยิ่งขึ้น (1โครินธ์ 9:19)

มีเหตุผลอยู่สามประการในการเชื่อฟัง ทาสเชื่อฟังเพราะความจำเป็น ลูกจ้างเชื่อฟังเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำ แต่ลูกที่รักเชื่อฟังเพราะต้องการ

พวกเราหลายคนมีชีวิตเหมือนทาส เมื่อพระเยซูตรัสว่า เราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเรา เราได้สำแดงแก่ท่านแล้ว” (ยอห์น 15:15)

ผมไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใดเพื่อความรอด เพราะพระเยซูคริสต์ทรงกระทำให้แล้ว แต่ผมจะทำงานให้เหมือนกับที่ทาสคนไหนๆทำเพื่อความรักของพระเจ้า คุณล่ะครับ?

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)