ต.ค. 122012
 

เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้า รู้ความรัก ความเชื่อ และการปรนนิบัติและความอดทนของเจ้า และรู้ว่าการเบื้องปลายของเจ้ามีมากกว่าการเบื้องต้น (วิวรณ์ 2:19)

รูธ เกรแฮมเคยกล่าวว่า “คำนิยามของคำว่าเซ็ง หมายถึงคนที่ เมื่อคุณถามถึงความรู้สึกของพวกเขา พวกเขาจะบอกคุณตามตรง”

บางคนชอบพูดถึงอาการเจ็บป่วยที่เพิ่งเป็น หรือเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติกับตัวเอง แต่ผมไม่ใช่คนแบบนั้น ผมเป็นประเภทไม่ชอบไปหาหมอ ไม่ยอมรับว่าตัวเองป่วย แต่เมื่ออาการเริ่มรุนแรง จำเป็นต้องไป เพราะต้องการรู้ว่าตัวเองเป็นอะไร

ในวิวรณ์บทที่ 2 พระเยซูพูดถึงคริสตจักรที่ป่วยฝ่ายวิญญาณอยู่ในเมืองชื่อธิยาทิราว่า ที่น่าทึ่งสำหรับคริสตจักรแห่งนี้คือเริ่มต้นได้ดี แล้วก็ค่อยๆถดถอยลง แต่ก่อนที่จะแก้ไข พระเยซูตรัสถึงพวกเขาว่า “เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้า รู้ความรัก ความเชื่อ และการปรนนิบัติและความอดทนของเจ้า และรู้ว่าการเบื้องปลายของเจ้ามีมากกว่าการเบื้องต้น” (วิวรณ์ 2:19)
สิ่งน่าประทับใจเกี่ยวกับคริสตจักรนี้คือพวกเขากำลังโต และโตมากกว่าตอนเริ่มต้น เป็นสิ่งดี แต่วันดีที่สุดของพวกเราไม่ควรจะเป็นวันแห่งอดีต แต่ควรเป็นวันแห่งอนาคต ปัญหาคือคนบางคนหลงติดอยู่ในอดีต

มีการเสื่อมถอยเกิดขึ้นที่คริสตจักรธิยาทิราว่า การประนีประนอมเริ่มเกิดขึ้น และทันทีที่คุณเริ่มละเลยการเติบโตของคริสตจักร คุณก็กำลังสนับสนุนการเสื่อมถอย

คริสตจักรตายได้อย่างไร? ก็เหมือนกับคนบางคน เริ่มจากอาการป่วยผิดปกติ จากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่อง แล้วเริ่มเลวร้ายลงเรื่อยๆ จนวันหนึ่ง ก็พบกว่าตัวเองใกล้สิ้นลม

คริสตจักรตายโดยค่อยๆป่วยลงเรื่อยๆ ฝ่ายวิญญาณ และเมื่อป่วยฝ่ายวิญญาณไม่ได้รับการรักษา ในที่สุดก็จะตายฝ่ายวิญญาณ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)