ต.ค. 092012
 

คำเทศนา โดย นพ. ภากร จันทนมัฎฐะ ที่คริสตจักรแห่งความสุข (Church of Joy) วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 ในหัวข้อ “กำลังที่มาจากพระเจ้า”

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)