ต.ค. 142012
 

สมัยเป็นเด็กผมอยากไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ทุกวันเกิด

จำได้ว่านั่งอยู่เบาะหลังรถพูดกับตัวเองว่า คอยดูนะ พอโตเป็นผู้ใหญ่หาเงินได้เอง ผมจะซื้อรถ และจะไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ทุกวันเลย ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็จะหาทางไปอย่างน้อยอาทิตย์ละสองวัน

หลายปีมาแล้ว มีคนให้บัตรผ่านเข้าดิสนีย์แลนด์ทั้งปีกับผม จะไปเที่ยวเมื่อไรก็ได้ แต่คุณรู้มั้ยผมได้ไปกี่ครั้ง? เอาเป็นว่าไม่ใช่ทุกวัน ไม่ใช่อาทิตย์ละสองวันแล้วกัน เพราะมักมีเหตุทำให้ไปไม่ได้อยู่เสมอ น่าจะประมานปีละสองครั้ง

เรามีบัตรตรงเข้าหาพระเจ้า

เรามีสิทธินั้นที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ เราเข้าเฝ้าพระองค์ได้ 24 ชั่วโมง 7 วัน เวลาไหนก็ได้ที่ต้องการ แต่ว่าเราเข้าเฝ้าพระองค์บ่อยแค่ไหนกันครับ?

นี่เป็นแนวคิดแบบสุดโต่งของคนสมัยพระเยซูโดยเฉพาะพวกยิว คนต่างชาติไม่มีความหวังใดๆที่จะได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ บทลงโทษสำหรับคนที่พยายามเข้าไปคือความตาย คนยิวทำได้แค่นั้น ม่านที่กั้นอภิสุทธิสถานในพระวิหาร ที่มีแต่มหาปุโรหิตเท่านั้นที่เข้าไปเฝ้าพระเจ้าได้ปีละหนึ่งครั้ง

กำแพงกั้นระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ถูกรื้อทำลายลง

อ.เปาโลเขียนว่า “เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเรา เป็นผู้ทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลง” (เอเฟซัส 2:14)

เดี๋ยวนี้โดยทางพระเยซูคริสต์ เราสามารถเข้าไปในอภิสุทธิสถานได้ สำหรับคนยิว ม่านถูกฉีกขาดเป็นสองท่อน สำหรับคนต่างชาติ กำแพงถูกรื้อทำลายลง เราทุกคนสามารถเฝ้าอยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้าได้เพราะโลหิตพระเยซูคริสต์ที่หลั่งออกเพื่อเราทั้งหลาย

มันอัศจรรย์ เป็นความจริงที่เหลือเชื่อ แต่เราจะรับสิทธิประโยชน์ที่เหลือเชื่อนี้ได้อย่างไร ถ้าเราไม่เคยยื่นมือออกไป ที่จริง เราไม่มีโอกาสได้ชื่นชมความจริงนี้โดยการพูดถึง (หรือเขียนถึง) หรือใคร่ครวญว่ามันอัศจรรย์ขนาดไหน สิทธิประโยชน์จะเกิดขึ้นเมื่อเราได้เข้าเฝ้าจำเพาะพระพักตร์โดยทางที่ทรงเตรียมไว้ให้เรา จงถวายสาธุการแด่พระองค์ และชื่นชมยินดีจำเพาะพระพักตร์พระองค์

ในชั่วขณะนั้น เราได้เข้าไปสู่ความจริงอันยิ่งใหญ่

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

 Posted by at 8:28 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)