ต.ค. 152012
 

“ดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรัก โดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนม์ของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย และเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้อง” (1ยอห์น 3:16)

เศรษฐีคนหนึ่งมาถามพระเยซูว่า “ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะกระทำประการใด จึงจะได้ชีวิตนิรันดร์” (มาระโก  10:17) พระเยซูจึงถามว่าเขาถือรักษาตามธรรมบัญญัติหรือเปล่า เขาตอบว่าใช่ ด้วยความรักพระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่ง จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถา แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเรา”  (มาระโก 10:21ข) แต่เศรษฐีคนนั้นกลับ ”สลดลง แล้วคนนั้นออกไปเป็นทุกข์ เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมาก” (มาระโก 10:22)

พระเยซูจึงให้เขาไป พระองค์ไม่ได้วิ่งตามไปหน่วงเหนี่ยวไว้ และอีกอย่างที่ผมอยากให้คุณเห็นคือ – พระเยซูไม่ยอมลดมาตรฐานของพระองค์ลงมา

มีสิ่งใดที่คุณรักมากกว่าพระเยซูครับ? คุณจำต้องนำมันมาวางไว้เพื่อจะได้รับความรอด

อนุญาตโดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 Posted by at 10:38 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)