ต.ค. 232012
 

แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์ (สดุดี 23:4)

ในมัทธิว 25 เป็นเรื่องอุปมาของเงินตะลัน เมื่อเจ้านายมอบตะลันให้กับทาสไปแล้ว และกลับมาดูผลที่ได้จากตะลันนั้น  หนึ่งในชายที่ได้รับตะลันเอาตะลันไปขุดดินฝังเสีย

คุณเองอาจมีตะลันที่ฝังดินอยู่ คุณถูกความคิดร้ายๆและความกลัวในงานรับใช้ปกคลุม ทำให้ไปไม่ถึงความฝัน อาจพูดว่า “ถ้าทำไม่ได้ล่ะ?” คุณอาจกลัวตัวเองทำไม่ได้ไปตลอดชีวิตจนทำให้ชีวิตผิดพลาด กลัวความล้มเหลวทำให้หลายคนไม่กล้าแม้แต่จะลงสนามแข่ง ขี้แพ้ตั้งแต่ต้นเลย

เซอร์วอลเตอร์ สก็อตต์ โดนคุณครูเรียกว่า “ไอ้โง่” นโปเลียน โบนาปาร์ต ได้รองบ๊วยในโรงเรียนทหาร วอลท์ ดิสนี่ย์ ถูกไล่ออกจากหนังสือพิมพ์เพราะวาดการ์ตูนไม่เอาไหน  ทำไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย ทุกคนเคยพลาดมาแล้ว แต่ขอพระเจ้านำคุณหลุดพ้นจากวิญญาณแห่งการล้มเหลว ซึ่งก็คือจิตวิญญาณที่มีแต่ความขลาดกลัว

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)