ต.ค. 262012
 

เมื่อนั้นเขาจะเห็น บุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆ ทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมาก (มาระโก 13:26)

เมื่อเรามาถึงจุดที่ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น … เมื่อทุกสิ่งดูถาโถมเข้ามา เรายังมีพระเยซู เรายังมีการให้อภัยที่บนกางเขน ชัยชนะจากอุโมงค์ที่ว่างเปล่า และความหวังของการเสด็จกลับมาแน่นอน

เมื่อเราไปพบแพทย์และรับการแจ้งว่าเจอเนื้อร้าย เมื่อเราสามีภรรยาพบว่าเป็นหมันไม่อาจมีลูกได้ เมื่อเราถูกประกาศว่าล้มละลาย เมื่อเราถูกให้ออกจากงาน  เมื่ออ่านจดหมายลาจากคู่สมรส เมื่อคนที่เรารักเสียชีวิตจากเหตุการก่อการร้าย

เรายังมีพระผู้ช่วย…และเรายังมีตัวเลือกว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ ในขณะนั้นเราอาจเริ่มบ่น คร่ำครวญ วิจารณ์ หรือท้อใจ หรือจะยอมจำนนกับองค์พระผู้ช่วยและฟังสิ่งที่พระองค์ตรัส

“ลูกเอ๋ย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เรารักเจ้ามากแค่นี้ มองไปที่กางเขนสิ มองไปที่อุโมงค์ว่างเปล่าสิ มองมาที่เราสิ เรากำลังจะกลับมาหาเจ้าอีกครั้ง”

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)