พ.ย. 012012
 

ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน  เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า (1ยอห์น 4:7)

เมื่อคนไม่เชื่อมาที่โบสถ์ พวกเขาไม่เพียงแต่มาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น แต่ยังมาดูว่ารอบๆว่าพวกเรากำลังทำอะไร และตอบสนองกันอย่างไร  คุณใส่ใจหรือไม่? สนใจพวกเขาหรือเปล่า? เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณคิดว่าสำคัญหรือไม่? หรือว่ามันควรจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาด้วย?

และบางครั้งผู้มาเยี่ยมไม่รู้วัฒนธรรมของเรา ก่อนจะตัดสินใคร ให้เราหยุดและถามตัวเอง เรารู้เรื่องพวกเขาดีแค่ไหน? นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขามาโบสถ์หรือเปล่า? ไม่รู้ว่าควรแต่งตัวแบบไหน ไม่ควรใส่เสื้อยืดที่มีคำไม่เหมาะสม? หรือพวกเขาไม่รู้จะพูดอะไรดี?

คริสเตียนบางคนอาจทำท่ารังเกียจพูดว่า “ขอโทษนะ คุณเข้ามาที่นี่ไม่ได้ เพราะแต่งตัวไม่สุภาพ” เชื่อหรือไม่ สิ่งนี้ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย เพราะโบสถ์เป็นที่ๆมาฟังพระคำของพระเจ้า เป็นที่ๆมานมัสการพระองค์ เป็นที่สำหรับอธิษฐาน และโบสถ์เป็นที่สำหรับคนบาปมาพบพระเจ้า

ถ้ามีคนมาที่โบสถ์และไม่รู้ว่าจะทำตัวอย่างไร แต่งตัวแบบไหน หรือได้ยินภาษาคริสเตียนที่ล้ำลึกเกินกว่าเข้าใจ หรือบางคนไม่ให้เข้า หรือทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดเพราะถูกมองด้วยสายตาตัดสิน ถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็พลาดแล้ว เมื่อเห็นพวกเขาเราควรเชิญให้เข้ามา ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจ ไม่ควรผลักใสใครไปจากพระเยซูคริสต์ แต่ต้องนำพวกเขาให้เข้ามาหาพระองค์

คุณเป็นตัวเชื่อมหรือเป็นตัวขวางไม่ให้คนมาหาพระเยซูครับ?  คริสเตียนทุกคนไม่เป็นแบบใดก็แบบหนึ่ง เราต้องเป็นแบบอย่าง ไม่ว่าอยากทำหรือไม่ คำถามคือเราควรเป็นแบบอย่างที่ดี หรือแบบอย่างที่เลวครับ?

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 Posted by at 12:00 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.