รับขึ้นไป

เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้ว พระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเขา และมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขา (กิจการ 1:9)

ในพระคัมภีร์มีเรื่องของหลายคนที่ถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์

คนหนึ่งคือเอโนค ที่ถูกรับขึ้นสวรรค์ไปในทันที ฮีบรู 11:5 บอกเราว่า “เพราะเอโนคมีความเชื่อ ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงรับท่านขึ้นไป  เพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตาย ไม่มีผู้ใดพบท่าน เพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้ว ก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั้น มีผู้เป็นพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า”
เห็นได้ชัดว่า เอโนคและพระเจ้าดำเนินไปด้วยกันสม่ำเสมอ และวันหนึ่ง พระเจ้าอาจตรัสว่า “รู้มั้ยเอโนค วันนี้เราเดินไปไกล้บ้านของฉัน มากกว่าบ้านของเธอ ไปบ้านฉันกันดีกว่า” ดังนั้นเอโนคจึงตื่นขึ้นในอีกฝั่ง และได้เข้านอนในอีกฝั่ง ท่านตรงไปเฝ้าที่พระพักตร์พระเจ้า – ถูกรับขึ้นไปพบกับพระเจ้า

แล้วก็มีเอลียาห์ ผู้เผยพระวจนะที่มหัศจรรย์ ที่ไม่ได้ตายตามธรรมชาติ แต่ถูกรับขึ้นสวรรค์ไปในทันที พระคัมภีร์บอกเราว่าท่านและเอลีชาที่ต้องทำหน้าที่ต่อจากท่าน กำลังเดินไปด้วยกัน แล้วทันใดนั้นมีรถเพลิงและม้าเพลิงับเข้ามาแล้วแยกเขาทั้งสองออกจากกัน แล้วเอลียาห์ก็ถูกพายุหอบเข้าไปในสวรรค์ (ดู 2พงศ์กษัตริย์ 2:11)

ในพระคัมภีร์ใหม่ ฟีลิปไม่ได้ถูกรับขึ้นไปสวรรค์ แต่ถูกรับไปส่งอีกที่ หลังจากที่ท่านเกล่าวพระวจนะให้ชายจากเอธิโอเปียฟัง ฟีลิปให้พิธีบัพติศมาแก่เขา “เมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟีลิปไปเสีย และขันทีนั้นไม่ได้เห็นท่านอีก จึงเดินทางต่อไปด้วยความพอใจ แต่มีผู้พบฟีลิปที่เมืองอาโซทัส” (กิจการ 8:39–40)

แล้วองค์พระเยซูเอง ถูกรับขึ้นไปในเมฆขณะที่พวกสาวกเฝ้าดู (ดูกิจการ 1:9)

วันหนึ่งข้างหน้าคุณจะมีนัดกับองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อชีวิตที่คุณร็จักนี้จบสิ้นลง และคุณจะก้าวเข้าสู่นิรันดร์กาล คุณพร้อมหรือยัง?

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.