พ.ย. 142012
 

คำเทศนา อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ที่คริสตจักรแห่งความสุข

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.