พ.ย. 042012
 

4 พฤศจิกายน 2012

สวัสดีครับ CJ และญาติมิตร!

ขอต้อนรับสู่มิตรภาพแห่งความรักของเรา!

วันนี้ ขออธิษฐานเผื่อพี่น้องหลายคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยและบางคนก็กำลังรักษาตัว อาทิ  คุณชี ฯลฯ

ในขณะเดียวกัน ขออธิษฐานเผื่อค่ายของคริสตจักรลูกของเราคือ Agape ที่กำลังจัดค่ายโบสถ์ครั้งแรกอยู่ที่นครนายก วันนี้วันสุดท้าย (และมีการให้บัพติศมาครั้งที่ 3 ของคริสตจักรด้วย)!

ประกาศข่าวเชิญชวน

1. คริสตจักรแบ๊บติสต์ของ สคบ. ในกรุงเทพ จะร่วมกันจัดงาน “ให้ด้วยรัก เทิดไท้องค์ราชัน” เวลา 16.30-19.00 น. ณ BSC สี่แยกพญาไท  เพื่อสำแดงความรักเมตตาของคริสเตียน แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมให้เป็นที่รับรู้ โดยจะจัดเป็นพันธกิจประจำปี ตามที่ภาครัฐขอมา แจกทานให้กับตัวแทนจากชุมชนจากราว 17 เขต จำนวน 400-500 คน ที่ได้รับการคัดเลือกว่าลำบากที่สุดมาจากแต่ละชุมชนเพื่อรับประทานอาหารเย็นด้วยกันและรับถุงทานแห่งความรัก  จึงขอเชิญชวนสมาชิกให้มีส่วนร่วมดังต่อไปนี้

1) ถวายค่าซุ้มอาหาร ในวงเงิน……..บาท (หรือจะจัดอาหารไปแจกจ่ายเองก็ได้)
2) ถวายค่าถุงทาน มูลค่าประมาณถุงละ 350 บาท จำนวน…….ถุง
3) ช่วยบรรจุของลงถุง
4) ช่วยเป็นปฎิคมต้อนรับ ฯลฯ

ผู้ใดมีจิตศรัทธาสนับสนุนสิ่งใดแจ้งได้ที่คุณโบ!

หรือที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ  ชื่อบัญชี “สหคริสตจักรแบ๊บติสตในประเทศไทย” เลขที่บัญชี “000-1-61851-2” ประเภทออมทรัพย์

2. คริสตจักร CJ ของเราจะมีบัพติศมารุ่นสุดท้ายของปีนี้ ในวันอาทิตย์ที่   9  ธันวาคม ผู้ใดที่ประสงค์จะรับบัพติศมาขอให้แจ้งชื่อโดยด่วนที่ คุณเอ๋ (ฟั่น) หรือ คุณนุ้ย และ คุณโบ

ขอขอบคุณ อ. John Lapos ที่มาแบ่งปัน พระวจนะในวันนี้

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

ด้วยใจผูกพัน

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

 

 Posted by at 9:26 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)