พ.ย. 122012
 

และความหวังใจมิได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว (โรม 5:5)

หลังจากคริสโตเฟอร์ลูกชายของเราจากไปอยู่กับพระเจ้า ผมพบว่ามีความสนใจอย่างมากในเรื่องสองเรื่อง เรื่องแรกคือเรื่องสวรรค์ แน่นอน ผมสนใจเรื่องสวรรค์มาตลอด ยังเคยเทศนาเรื่องนี้หลายหน แต่ไม่เคยศึกษาอย่างเจาะลึกเหมือนตอนนี้ ผมอยากจะรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

อีกเรื่องที่ผมใช้เวลาศึกษาค่อนข้างมากคือเรื่องความหวัง และเราจะมีความหวังได้อย่างไรในท่ามกลางสังคมที่วิกฤตินี้

คุณอาจเรียกผมว่าเป็นนักศึกษาวิชาสวรรค์และความหวังก็ได้ เพราะผมยังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ แต่ก็คิดว่ารู้มากกว่าที่เคย และคิดว่ายังมีอีกมากที่ต้องเรียนรู้

ผมไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกอัศจรรย์ใจกับเรื่องชีวิตหลังความตาย เพราะมีหนังสือหลายเล่มเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ ถ้าคุณไปที่หน้าเว็บไซท์ของอเมซอน แล้วพิมพ์คำว่า “สวรรค์” คุณจะได้คำตอบมากกว่า 200,000 หัวข้อในเรื่องเกี่ยวข้องกับคำว่าสวรรค์ที่หาซื้อได้

อีกไม่นาน ผมเชื่อว่าเราจะให้ความสนใจเรื่องสวรรค์และความหวังมากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อเราอายุมากขึ้น คนที่เรารู้จักเริ่มล้มหายตายจาก มันหดหู่ใจ เป็นความจริงว่าชีวิตลำบาก แต่ก็ยังเป็นความจริงว่าพระเจ้านั้นแสนดี

พระคัมภีร์บอกเราว่า “และความหวังใจมิได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว” (โรม 5:5)

พระเจ้าจะเสริมกำลังและความหวังของชีวิตที่จำเป็นและเพียงพอแก่เราครับ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 Posted by at 11:09 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.