พ.ย. 162012
 

ขณะเมื่อเรายังขาดกำลัง พระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสม ไม่ใคร่จะมีใครตายเพื่อคนตรง แต่บางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้ แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา (โรม 5:6-8)

ชายสองคนตั้งแค้มป์ในป่า ตื่นเช้ามานั่งดื่มกาแฟอย่างสบายใจ ทันใดนั้นทั้งสองก็เห็นหมีควายตัวใหญ่หิวโหยวิ่งตรงเข้ามา ชายคนหนึ่งรีบคว้ารองเท้ามาใส่  “แกคิดว่าจะวิ่งหนีหมีตัวนี้ได้จริงๆหรือ?” เพื่อนอีกคนถาม  “ไม่หรอก” อีกคนตอบ “ฉันแค่วิ่งชนะแกให้ได้ก็เท่านั้น”

เราต่างก็มีเพื่อนแบบนี้ ใช่หรือไม่? ทันทีที่มีอันตรายหรือความยากลำบาก พวกเขาก็รีบเผ่นออกประตูหลังไป แล้วอะไรคือมิตรภาพที่แท้จริง? มีคำกล่าวว่าเพื่อนแท้คือคนที่ก้าวเข้ามาในขณะที่คนอื่นๆก้าวออกไป ผมอยากขอบคุณหลายคนในชีวิตที่ยืนเคียงข้างผม เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจ ผมได้พบเพื่อนแท้ที่สัตย์ซื่อในองค์พระเยซูคริสต์

พระเยซูคริสต์ทรงยื่นความเป็นมิตรให้เรา ที่จริงในพระคัมภีร์ใหม่ พูดไกลไปถึงว่าพระเจ้าพระบิดาทรงเรียกเราให้เข้ามามีสัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์ (ดู 1โครินธ์ 1:9) แต่นี่เป็นแค่สัมพันธ์ทางเดียวหรือ? คุณอยากได้สัมพันธภาพแบบไม่มีการตอบสนองหรือ? สัมพันธภาพของแท้ แน่นอน ต้องเกิดจากคนสองคนยอมสละตัวตนให้อีกฝ่าย ผมสามารถหยิบยื่นมิตรภาพให้คุณ แต่เมื่อผมได้รับมิตรภาพกลับคืนมา ผมจึงกล้าพูดได้ว่าเราเป็นเพื่อนกันจริง
พระเยซูทรงสำแดงพระทัยแน่วแน่ที่จะเป็นเพื่อนแท้ของเราโดยสิ่งที่พะรองค์ทำเพื่อเรา พระองค์ตรัสว่า “ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้  คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน” (ยอห์น 15:13)

พระเยซูทรงพิสูจน์ให้เห็นตลอดกาลว่าทรงทุ่มเทสิ่งใด ทรงทำสิ่งใดให้เราบ้าง

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

 Posted by at 12:00 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)