พ.ย. 262012
 

ท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นหนึ่ง นั่นก็ดีอยู่แล้ว แม้พวกปีศาจก็เชื่อ และกลัวจนตัวสั่น (ยากอบ 2:19)

ไม่นานมานี้ ผมนั่งรอทำธุระอยู่ในห้องรอกับสตรีท่านหนึ่ง มีเรารออยู่แค่สองคน ผมจึงชวนเธอคุย ถามว่าเธอไปโบสถ์ที่ไหน เธอบอกว่าก็เคยไปบ้าง แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไปแล้ว ผมจึงเล่าพระกิตติคุณให้เธอฟัง เธอบอกว่า “ฉันไปโบสถ์เป็นปีๆ แต่ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลย ฉันเชื่อว่ามีพระเจ้า แต่ไม่รู้จักพระเยซู”

เหตุการณ์นี้คงเกิดกับหลายๆชีวิตในทุกวันนี้ พวกเขาดี ซื่อสัตย์ และไปโบสถ์ แต่อาจเป็นเพราะไปไม่สม่ำเสมอ หรือไม่เคยมีส่วนร่วมรับใช้ พวกเขาจึงไม่พบกับพระเยซู พวกเขาชอบเรื่องไปโบสถ์ แต่เรื่องชีวิตฝ่ายวิญญาณขออยู่ห่างๆก่อน

ผมขอพูดให้ชัด − เชื่อว่ามีพระเจ้าช่วยให้คุณรอดไม่ได้ พระวจนะด้านบนบอกเราว่าแม้พวกปีศาจก็เชื่อ แต่พวกมันก็ไม่ได้รับความรอด สิ่งที่ช่วยให้รอดได้คือเข้ามาวางใจเป็นส่วนตัวในองค์พระเยซูคริสต์  – ว่าพระองค์ทรงตายแทนความบาปของเรา ทรงคืนพระชนม์จากความตาย และโดยความเชื่อในพระองค์คุณจะได้รับชีวิตนิรันดร์

ถ้าวันนี้คุณมีข้อสงสัยอยู่ในใจ นำความเชื่อทั้งสิ้นของคุณมาไว้ในพระองค์ ทำดีไม่ช่วยให้รอด … ไปโบสถ์ไม่ช่วยให้รอด เชื่อว่ามีพระเจ้าก็ไม่ช่วยให้รอด มีแต่พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ช่วยคุณได้

เชื่อว่ามีพระเจ้าและทำความดี ไม่ช่วยให้คุณรอดได้ แต่เข้ามาวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นว่าพระองค์อภัยบาปทั้งสิ้นนให้คุณช่วยคุณได้

 

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point ministry: www.powerpoint.org

 Posted by at 12:00 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.