ดำเนินชีวิตภายใต้สิทธิพิเศษของคุณ

“ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ ยินดีด้วยพระราชกิจของพระองค์ ข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน เนื่องในพระราชกิจของพระองค์” (สดุดี 92:4)

พระเจ้าได้ประทานชัยชนะให้แก่คริสเตียนทุกคน – ไม่ใช่จะได้รับทีหลัง แต่ได้รับที่นี่และเดี๋ยวนี้ครับ คุณอาจท้วงว่า “แต่ท่านศิษยาภิบาลโรเจอร์สครับ ผมเห็นคริสเตียนบางคนไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างผู้มีชัยชนะ แล้ว…ผมเองก็ด้วยครับ”

ถ้าเช่นนั้นผมขอประกาศกับพวกคุณ ว่าพวกคุณกำลังดำเนินชีวิตภายใต้สิทธิพิเศษครับ พระคำของพระเจ้าบอกว่าเป็นไปได้ที่เราผิดพลาดล้มเหลว แต่ไม่ได้บอกว่าเราจำเป็นต้องล้มเหลว อันที่จริงใน 2โครินธ์ 2:14ก กล่าวว่า แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัย”

คุณรู้หรือไม่ว่าต้องทำอย่างไร? คุณจำเป็นต้องเข้าไปครอบครองและใช้สิ่งที่พระเจ้าได้มอบให้คุณแล้วในพระเยซูคริสต์ สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” (เอเฟซัส 1:3)

 โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.