ธ.ค. 062012
 

“พระเจ้าทรงพระกรุณาและชอบธรรม พระเจ้าของเราทั้งหลายกอปรด้วยพระเมตตา” (สดุดี 116:5)  

นึกภาพคุณนั่งอยู่บนเครื่องบิน ตั้งลำบนรันเวย์ พร้อม จะเตรียมขึ้น แล้วนักบินก็ประกาศผ่านอินเตอร์คอมว่าต้องเลื่อนเวลาขึ้นออกไปเพราะหมอกลง จัด คุณมองออกไปที่หน้าต่าง มันดูมัวๆมืดๆ สงสัยว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงอยู่หรือเปล่า

แล้วหมอกก็จางลงจนพอที่หอบังคับการจะอนุญาตให้ขึ้นบินได้ แล้วเครื่องบินก็บินขึ้นไป แม้จะมีเมฆ แต่เครื่องก็ไต่เพดานบินขึ้นไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ จนในทันทีนั้น ก็ทะลุเมฆขึ้นไป ข้างบนมีแสงสว่างเจิดจ้าจนต้องกระพริบตา แล้วคุณก็ตะหนักได้ว่าดวงยังอาทิตย์ส่องแสงอยู่ตลอดเวลา

นี่เป็นเช่นเดียวกับพระเจ้าพระยาเวห์ บุตรแห่งความชอบธรรมที่มีปีกแห่งการรักษาโรคภัยได้ (ดูมาลาคี 4:2-3) พระองค์ทรงรักอยู่เสมอ ทรงประทานให้อยู่เสมอ และพระองค์กำลังรอให้คุณมองเห็นพระองค์ได้

เชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงให้คุณเห็นสภาพท้องฟ้าที่แท้จริง — เหนือเมฆขึ้นไป เปิดใจของคุณต่อเบื้องพระพักตร์ และทูลขอให้พระองค์ตรัสกับคุณว่าหลังเมฆหมอกนั้นคือสิ่งใด ทุกสิ่งไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณเห็น และพระเจ้าทรงวางพระหัตถ์อยู่เหนือคุณ

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

อนุญาตโดย: Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)