ธ.ค. 142012
 

“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์ และฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปเสียจากเบื้องพระพักตร์พระองค์ และขออย่าทรงนำวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ไปจากข้าพระองค์ ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์ และชูข้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มพระทัย” (สดุดี 51:10-12)

หลายคนมีความคิดว่าการเป็นคริสเตียนนั้นเหมือนกินยาขม — รสชาตแย่ แต่ก็รู้ดีว่าจะช่วยให้ดีได้ในวันหนึ่ง

พวกเขาเป็นเหมือนหนุ่มน้อยที่อธิษฐานในที่ประชุมอธิษฐานที่มีคนเพียงไม่กี่คนว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสถิตอยู่กับเรา และช่วยเราในขณะที่คนอื่นๆออกไปหาความสนุกกันที่ข้างนอกโน่น”

คุณเคยรู้สึกว่าการไปโบสถ์ หรือการใช้เวลาเงียบๆตามลำพังกับพระเจ้านั้นเหมือนไปหาหมอฟันหรือเปล่า? ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณก็กำลังหาความพึงพอใจในชีวิตนอกสัมพันธภาพกับพระเจ้า ถึงเวลาที่ต้องอธิษฐาน และขอพระเจ้านำการฟื้นน้ำใจมาถึงวิญญาณคุณครับ

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

อนุญาตโดย: Love worth finding ministries: www.lwf.org

 Posted by at 12:00 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)