สิ่งจำเป็นสำหรับการประกาศ

แต่ในใจของท่าน จงเคารพนับถือ พระคริสต์ว่าเป็น องค์พระผู้เป็นเจ้า จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด แต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือ (1เปโตร 3:15)

เมื่อผมนึกถึงเวลาที่บิลลี่ เกรแฮม เทศนาในหลายปีที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นออกมาคือความจริงที่ท่านนำพระวจนะจากพระคัมภีร์มาใช้อ้างตลอด กี่ครั้งกันที่ผมได้ยินบิลลี่ เกรแฮมพูดว่า “และพระคัมภีร์กล่าวว่า… และพระวจนะกล่าวว่า …”? ท่านตระหนักดีถึงสิทธิอำนาจของพระวจนะ

เปโตรเองก็ตระหนักดีถึงสิทธิอำนาจของพระคำเมื่อท่านประกาศกับฝูงชนในวันเพนเทคสเต (ดูกิจการ 2) ท่านอ้างจากหนังสือโยเอล 2:28–32 ซึ่งน่าจะมาจากความจำของท่าน แล้วก็อ้างจากสดุดี 16 และ สดุดี 110 ที่แน่ๆคือเปโตรจำพระคัมภีร์ได้มากทีเดียว

ทำนองเดียวกัน เราจำเป็นต้องใช้พระวจนะในการแบ่งปันข่าวประเสริฐ เหมือนกับที่ศิลปินใช้ปากกาหรือพู่กัน (แต่เดี๋ยวนี้ใช้จากโปแกรมคอมพิวเตอร์) เหมือนกับพ่อครัวที่ใช้มีดอย่างช่ำชอง และทหารที่รู้วิธีใช้อาวุธ เราจำเป็นต้องรู้วิธีใช้พระวจนะของพระเจ้า

เปโตรเขียนว่า “…จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด…” (1เปโตร 3:15) วลีที่ว่า “จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ” มาจากคำในภาษากรีก apologia ซึ่งมาเป็นคำภาษาอังกฤษว่า  “apologetic” (แปลว่าการขออภัย) ไม่ได้หมายความว่าขออภัยในความเชื่อ แต่ในความหมายของการเป็นพยานในเชิงกฎหมายที่ในศาล เป็นเหมือนว่าความต่อผู้พิพากษาหรือลูกขุน และนี่คือสิ่งที่เราทำเมื่อนำเสนอความจริงแห่งข่าวประเสริฐ เรากำลังว่าความของเรา

ในอิสยาห์  55:11 พระเจ้าตรัสถึงพระคำของพระองค์ “คำของเราซึ่งออกไปจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้น” 

เมื่อเราแบ่งปันข่าวประเสริฐ ไม่มีอะไรสร้างผลกระทบได้เท่ากับการนำพระวจนะของพระเจ้ามากล่าวอ้าง

ข้อสรุป : พระวจนะของพระเจ้านั้นจำเป็นอย่างยิ่งในการแบ่งปันข่าวประเสริฐ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.