จะมีจิตสำนึกใหม่ในองค์พระเยซูอย่างไร

เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น (1โครินธ์ 15:3−4)

โลกของเราใช้เวลาเดือนที่แล้วหมดไปกับการหมุนไปตามกระแสคลื่นบริโภคนิยม ผสมผสานไปกับบรรยากาศศาสนาและจิตวิญญาณที่โลดขึ้นลงตามสภาพรอบตัว และเมื่อเราเข้าสู่อีกฝั่งหลังคริสตมาส ให้เราลองตอบคำถามนี้ดู –  อะไรคือความหมายของเทศกาลคริสตมาส?

ถ้าคุณไปถามคำถามนี้กับสัก 20 คนตามถนน คุณก็จะได้คำตอบที่ต่างไป 20 คำตอบ บางคนอาจพูดว่า “ สันติสุขมาสู่โลก และความปรารถนาดีมาสู่มวลมนุษย์” หรืออาจพูดว่า “มันได้ใช้เวลากับคนที่เรารัก” ครับมีความจริงแฝงอยู่ในคำตอบเหล่านั้น แต่ยังไม่พอเพียง เพราะพวกเขาพลาดหัวใจสำคัญ – องค์พระเยซูคริสต์

ผมจึงอยากอธิบายความหมายแท้จริงให้คุณฟังตามพระคัมภีร์ – ในองค์พระเยซูคริสต์ ความจำเป็นยิ่งใหญ่ที่สุดของเราจะถูกตีแผ่  และในองค์พระเยซูคริสต์ สิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อมนุษย์จะถูกเปิดเผย พระองค์เสด็จมาเพื่อเรา สิ้นพระชนม์เพื่อเรา และฟื้นคืนพระชนม์เพื่อเรา

ถ้าเราเริ่มดำเนินชีวิตภายใต้แสงแห่งความจริงสำคัญนี้ เราจะมีคริสตมาสอยู่ในใจได้ตลอดปี ดังนั้นเมื่อคุณคิดถึงปณิธานวันปีใหม่ ให้เริ่มดำเนินชีวิตวันนี้ด้วยความสำนึกว่าพระคิรสต์ได้ทำสิ่งใดเพื่อท่านเมื่อพระองค์เสด็จลงมาบนโลกใบนี้

จากคิรสตมาสเข้าสู่ปีใหม่ ด้วยจิตสำนึกว่าพระเยซูได้ทรงทำสิ่งใดเพื่อคุณนะครับ

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point ministry: www.powerpoint.org

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.