มองไปข้างหน้าอย่างไม่ยอมหยุด

จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก (โคโลสี 3:2)

ซี เอส ลูวิส เขียนว่า “การมองไกลไปถึงชีวิตนิรันดร์อย่างไม่ยอมหยุดนั้น (ไม่ใช่อย่างที่คนร่วมสมัยคิด) เป็นรูปแบบหนึ่งของพวกชอบหลีกหนีความจริง หรือพวกคิดเหนือเหตุผล แต่เป็นสิ่งหนึ่งที่คริสเตียนต้องทำ”

ในโคโลสีบทที่ 3 อ.เปาโลบอกว่าเราจำเป็นต้องคิดถึงชีวิตหลังความตาย “ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ คือประทับข้างขวาของพระเจ้า จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก” (ข้อ 1−2)

“จงเอาใจใส่” หมายถึงเข้าไปมีส่วนค้นหาด้วยปัญญา กระตือรือร้น และมุ่งมั่น อาจหมายถึง “ความคิด” หรืออุปนิสัยภายในก็ได้ พูดอีกแบบ อ.เปาโลกำลังกล่าวว่า “คิดสวรรค์ คิดเกี่ยวกับสวรรค์ คิดเกี่ยวกับสวรรค์ให้มากๆ”  คำกิริยาที่ อ.เปาโลใช้นั้นเป็นปัจจุบันกาล ท่านจึงกำลังพูดว่าเราจำต้องค้นหาต่อไปและคิดต่อไปเรื่องสวรรค์

เท้าของเรายังอยู่บนโลก แต่ความคิดเราต้องอยู่ที่บนสวรรค์ แต่น่าเศร้าพวกเราบางคนมีความคิดด้านเดียวเกี่ยวกับสวรรค์หรือนิรันดร์กาล แต่ถ้าเราดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างที่คริสเตียนควรเป็น เราก็จะคิดถึงเรื่องนี้

เราจะคิดถึงสถานที่ๆยังไม่เคยไปอย่างไร? โดยการหาว่าพระคัมภีร์พูดถึงสวรรค์ไว้อย่างไร สวรรค์ไม่ใช่เป็นคำอุปมา หรือสภาวะหนึ่งในความคิด สวรรค์เป็นสถานที่จริงตามพระคัมภีร์บอก และเป็นที่ประทับของพระเจ้า พระเยซูตรัสว่า “…เราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย”  (ยอห์น 14:2)

คุณกำลังมีปัญหาใดอยู่ตอนนี้? ยังมีความหวังอยู่เสมอ และความหวังนั้นอยู่ในพระเจ้า ถ้าคุณนำความเชื่อมาวางไว้ในพระเยซูคริสต์  คุณก็จะมีความหวังในสวรรค์แน่นอน  วันหนึ่งข้างหน้าคุณจะได้ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า  และทุกอย่างจะเห็นได้อย่างชัดเจน

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.