พระเยซูผู้อยู่เหนือพระทั้งปวง

“ซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่า พระองค์มีถ้อยคำซึ่งให้มีชีวิตนิรันดร์ และข้าพระองค์ทั้งหลายก็เชื่อ และมาทราบแล้วว่า พระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า” (ยอห์น 6:68-69)

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมคริสเตียนจึงถูกข่มเหงในสมัยโรมันปกครอง? พวกโรมันไม่ได้ข่มเหงคนที่นับถือศาสนาอื่น ข่มเหงแต่พวกคริสเตียนเท่านั้น ทำไมพวกเขาถึงเลือกเฉพาะคริสเตียน? เพราะคริสเตียนประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และไม่ใช่ซีซ่าร์

ชาวโรมันเป็นชาติที่นับถือพหุเทวนิยม (เชื่อว่าโลกนี้มีพระ มีเทพ และมีเจ้าหลายองค์) – มีการสร้างปูชนียสถาน ให้เป็นสถานนมัสการของเทพต่างๆของยุคโรมันโบราณที่พวกเขานมัสการ และเมื่อปราบปรามประชาชนสำเร็จ พวกเขาอนุญาตให้มีการนมัสการเทพต่างๆได้ – ด้วยเงื่อนไขว่า – พวกเขาต้องจำไว้ว่าซีซ่าร์นั้นคือพระเจ้า

ขณะที่โลกกำลังประสานความรู้ และปรัชญาต่างๆเข้าด้วยกันมากขึ้นเพื่อมุ่งสู่ความเป็น “โลกเดียวกัน” หญิงหรือชายที่พูดว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแท้เพียงพระองค์เดียวจะถูกข่มเหง คุณยังจะยืนหยัดและประกาศพระเยซูว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ในทุกๆสถานการณ์?

Pastor  Adrian Rogers

Daily Devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.