ขาดรักก็ขาดใจ!

“ทุก ๆ สิ่งมีชีวิตเรียกร้องขอความรักเพื่อจะมีชีวิตอยู่รอด
เพราะว่า หากปราศจากความรัก เราตาย!”
(Every living thing requires love to survive for without it, we die.)     -Sanjo Jendayi-

ใช่ครับ  หากขาดความรักในโลกนี้ เราจะตายกันหมด!
เมื่อไม่มีรัก เราทำร้าย เราแย่ง เราชิง เราผลาญ เราก็ฆ่า เราทำลาย!
หากมีรัก เราจะยั้งจิตยั้งใจ ไม่แย่ง ไม่ชิง ไม่ทำร้าย  ไม่ฆ่า และไม่ทำลายสิ่งใด!

ในแผ่นดินแห่งอุดมคติ ในยามที่พระเยซูคริสต์ปกครองโลกนี้ สิ่งมีชีวิตในโลกนี้จะอยู่กันด้วยความรัก และในทุกที่จะมีแต่สุขสันติ!
“เพราะดูเถิดเราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่ และแผ่นดินโลกใหม่* เพราะสิ่งเก่าก่อนนั้นจะไม่จำกัน หรือนึกได้อีกแต่จงชื่นบานและเปรมปรีดิ์เป็นนิตย์ ในสิ่งซึ่งเราสร้างขึ้น” (อิสยาห์ 65:17-18)
“สุนัขป่าและลูกแกะจะหากินอยู่ด้วยกัน สิงห์จะกินฟางเหมือนวัว และผงคลีจะเป็นอาหารของงู มันทั้งหลายจะไม่ทำอันตรายหรือทำลาย ทั่วภูเขาบริสุทธิ์ของเรา* พระเจ้าตรัสดังนี้” (อิสยาห์ 65:25)

ใช่ครับ ความรักทำให้เราอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป ที่ใดที่ความรักหมดลงหรือไม่มีความรักที่อยู่ ณ ที่นั้น นั่นไม่ใช่ที่ ๆ เราหรือผู้ใดปรารถนาจะอยู่ด้วย

ความรักเป็นปัจจัยทำให้ที่นั่นน่าอยู่!
ความรักเป็นตัวกระตุ้นให้เราไม่อยากตาย!
การสิ้นรักหรือการขาดรักเป็นแรงผลักดันให้เราอยากตาย!
ความรักจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะมุ่งหาในขณะที่ยังมีชีวิต

“จงมุ่งหาความรัก และขวนขวายของประทานฝ่ายพระวิญญาณด้วยความจริงใจ… (1คร.14:1)
และความรักเป็นสิ่งที่เราควรสำแดงออกมาแก่ผู้อื่นในขณะที่เรายังไม่ตาย

“ทุกสิ่งซึ่งท่านกระทำนั้น จงกระ ทำด้วยความรัก” (1คร.16:14)เพราะหากเราตายไปแล้ว ความรักที่เรามีแต่ไม่ได้แสดงออกมาก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์

ดังนั้น ขณะที่เราและคนอื่น ๆ ยังไม่ตายจงแสดงความรักกับเขา ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรก ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม หรือครั้งที่เท่าไรก็ตาม และจงยืนยันความรักต่อเขาอยู่เสมอ!

“ดังนั้นข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้ยืนยันความรักต่อคนนั้นใหม่” (2คร.2:8)

เพราะความรักที่สัมผัสได้จะทำให้คนที่ดูน่าสิ้นหวังเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์บางทีสิ่งอัศจรรย์อาจกำลังจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่กำลังใกล้จะตาย และคนๆ นั้นอาจเป็นคนที่รักคุณหรือคนที่คุณบอกว่ารัก !

หากคุณสำแดงความรักต่อเขาอย่างทันเวลาในรูปแบบที่เขาคาดหวัง  คุณอาจช่วยต่อชีวิตของเขาให้ยืนยาวต่อไปได้อย่างเหลือเชื่อก็เป็นได้ดังนั้น

ขณะที่โอกาสดังกล่าวยังอยู่ในมือของคุณ จงพิสูจน์ให้เขาเห็นว่า คุณรักเขา ณ บัดนี้เลย ไม่ว่าจะด้วยคำพูด หรือการกระทำของคุณ เพราะบางทีเขาอาจรอดตายอย่างอัศจรรย์ก็เป็นได้ ใครจะไปรู้!

จริงไหมครับ?

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์- twitter.com/thongchaibsc, e-mail <thongchaibsc@gmail.com>

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.