ก.พ. 142013
 

ความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลง เพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไป แต่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอด (มัทธิว 24:12-13)

คุณอาจเคยได้ยินเรื่องบุคลิกภาพแบบประเภท A และประเภท B  ประเภท  A จะเป็นพวกออกแนวก้าวร้าว ในขณะที่ประเภท B จะนิ่งเฉย มีการศึกษาว่าบุคลิกภาพทั้งสองแบบนี้ส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพ และผลออกมาว่าประเภท A จะมีปัญหาเรื่องหัวใจมากกว่าประเภท B

แต่มีงานค้นคว้าชิ้นหนึ่งที่ผมเคยเจอเมื่อหลายปีมาแล้ว บ่งว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นประเภท A หรือ B แต่เป็นเรื่องที่เจาะจงกว่านั้น และอาจเป็นอันตรายมากต่อสุขภาพ – คือเรื่องวิธีจัดการกับความโกรธ คนที่ขี้ระแวงและขุ่นเคืองใจ เป็นผู้สมัครอันดับต้นๆของปัญหาสุขภาพทุกรูปแบบ

สิ่งนี้บอกอะไรเราบ้าง  บอกว่าการได้รับความรัก และสามารถแสดงความรักออกไปนั้นจำเป็นยิ่งต่อชีวิต และยิ่งวันคืนมืดมนลงไปเรื่อยๆ ยิ่งต้องใช้ความรักมากขึ้นเท่านั้น เพื่อจะฝ่าทะลุออกไปให้ได้ เพราะความรักส่วนใหญ่เยือกเย็นลงแล้ว

เราอยู่ในยุคที่คนชอบเยาะเย้ยและเห็นแก่ตัว …  เป็นยุคของ “ตัวฉัน”  แต่ในยุคนี้ที่คริสเตียนต้องดำเนินชีวิตให้เห็นถึงความรักที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงโดยทางพระเยซูคริสต์ อย่าให้การเยาะเย้ยมานำชีวิตคุณ  ให้ความรักของพระเจ้าไหลผ่านคุณ และมั่นคงได้จนถึงวันสุดท้ายในยุคที่มืดมนนี้

อดทนต่อวันอันมืดมนนี้ และส่องสว่างด้วยการสำแดงความรักของพระเจ้าออกไปสู่โลก !

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.