ทำแท้งได้หรือไม่?! (3)

ประเทศใดก็ตามที่ยอมรับการทำแท้งว่า เป็นสิ่งถูกต้องประเทศนั้นไม่ได้กำลังสอน

ประชากรของตนให้มีความรัก แต่ให้ใช้ความรุนแรงเพื่อจะได้มาในสิ่งที่พวกเขาต้องการ!”

(Any country that accept abortion is not teaching its people to love

              But to use violence to get what they want.) -Mother Teresa-

   หลายคนอยากทำแท้งหรืออยากให้คนในครอบครัวทำแท้งด้วยสาเหตุ ๆ หลากหลาย

สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน มักมีเหตุในทำนองนี้

1. อ้างสิทธิ (สตรี) ที่ขอเลือกว่าจะเป็นแม่หรือไม่เป็น! เพื่อมีชีวิตตามใจปรารถนาของตนเอง

2. อ้างปัญหาปากท้อง (เศรษฐกิจ) ยากจนไม่พอกิน ต้องทำมาหากินไม่มีเวลาเลี้ยงดูเด็กที่จะเกิดมา

3. อ้างปัญหาสังคมว่า ไม่พร้อมจะเลี้ยงดู เด็กจะกลายเป็นปัญหาสังคม

4. อ้างความไม่พร้อม เพราะตัวเองยังเด็กเกินไป หรือยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะเป็นแม่คน

5. อ้างเด็กในครรภ์สุขภาพไม่ดี(หรือพิการ) ต้องกำจัดทิ้งก่อนเกิดมาเป็นภาระ

6. อ้างตัวผู้เป็นแม่เองว่า สุขภาพไม่แข็งแรง ไม่เหมาะกับการแบกครรภ์ เพราะจะอันตราย

7. อ้างถูกข่มขืน ไม่ได้เต็มใจที่จะมีเด็ก  สภาพจิตใจจึงไม่พร้อมที่จะเป็นแม่ของเด็ก

8. อ้างถูกคนในครอบครัวของตนหรือฝ่ายชายไม่ยอมรับ และบังคับขู่เข็ญให้ทำแท้ง

9. อ้างว่า อายและครอบครัวอับอายเพราะท้องโดยไม่พึงประสงค์

10. อ้างว่าประชดประชันแฟนหรือคนรักที่ไม่ใส่ใจ          ฯลฯ

ถ้าหากเป็นหญิงที่แต่งงานแล้ว เหตุผลในการทำแท้งก็อาจเป็น

1. มีบุตรเพียงพอแล้ว

2. เด็กนั้นไม่ใช่เพศที่ต้องการ

3. มีรายได้ไม่พอเลี้ยงดู

4. ครอบครัวแตกแยกไม่มีใครช่วยดูแล

5. ไม่มีคนช่วยเลี้ยงดูในขณะที่ไปทำงาน

6. ขัดกับลักษณะอาชีพที่ทำอยู่

7. เคยคลอดยาก คิดว่าคลอดแล้วไม่รอด

8. ตั้งครรภ์ถี่เกินไปแล้วอันตราย

9. เห็นว่าจะพิการมีปัญหาในการเลี้ยงดู

10. แก้แค้นสามีหรือครอบครัว

ในพระคัมภีร์บอกว่า พระเจ้าทรงถักทอเราให้เป็นตัวคนตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา

“เพราะ​พระองค์​ทรง​สร้าง​ชิ้นส่วน​ภายใน​ข้าพระองค์ พระองค์​ทรง​ถักทอ​ข้าพระองค์​เข้า​ด้วย​กัน​ใน​ครรภ์​มารดา

    (For you formed my inward parts; you knitted me together in my mother’s womb.) (สดุดี 139:13)

อิสยาห์ก็บอกว่า พระเจ้าเป็นผู้ทางปั้นเราตั้งแต่ในครรภ์ และพระเจ้าจะช่วยเรา (อิสยาห์ 44:2,24;49:5)

เยเรมีย์ ก็ยืนยันเช่นกันว่า พระเจ้าเป็นผู้ก่อร่างสร้างตัวเราขึ้นในครรภ์ และก่อนที่เราจะคลอดจากครรภ์ พระองค์ได้ทรงกำหนดและแต่งตั้งเราไว้แล้วว่าจะให้ทำอะไร  อย่างเช่นในกรณีของเยเรมีย์

พระเจ้าตรัสว่า …

“เรา​ได้​รู้‌จัก​เจ้า​ก่อน​ที่​เรา​ได้​ก่อ​ร่าง​ตัว​เจ้า​ขึ้น​ใน​ครรภ์ และ​ก่อน​ที่​เจ้า​คลอด​จาก​ครรภ์ เรา​ก็​ได้​กำ‍หนด​ตัว​เจ้า​ไว้ เรา​ได้​แต่ง‌ตั้ง​เจ้า​เป็น​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​แก่​บรร‍ดา​ประ‍ชา​ชาติ”   (เยเรมีย์ 1:5)

 

ดังนั้น เราไม่ควรทำแท้งเด็กในครรภ์มารดาที่พระเจ้ากำลังถักทอขึ้นมา ไม่ว่าแม่ของเด็กคนนั้นจะตั้งครรภ์มาด้วยสาเหตุใด ไม่ว่าผู้เป็นแม่จะเต็มใจหรือไม่?  ผู้เป็นแม่ควรจะเปลี่ยนเป็นตั้งใจเลี้ยงดูเขาขึ้นมาให้เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ได้! (แม้ว่าจะยากลำบากก็ตาม)

ความทุกข์ลำบากของกายที่ผู้เป็นแม่ต้องแบกรับในการเลี้ยงลูกเป็นเวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งในชีวิตจะน้อยกว่าความทุกข์ทรมานทางจิตใจที่เกิดขึ้นจากทำแท้งหรือฆ่าลูกของตัวเองตลอดชีวิตของเธอ!

ผมเห็นด้วยกับการรักษาชีวิตของเด็กในครรภ์ไว้ ยกเว้นแต่ในบางกรณีที่ขัดแย้งกับพระประสงค์หรือพระบัญญัติของพระเจ้าและขนบธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมอันดีของสังคมที่อยู่ อาทิ  เด็กที่เกิดจากการสมสู่ระหว่างคนในครอบครัวตัวเอง เช่น  ระหว่างพ่อกับลูกสาว (ปฐก.19), พี่ชาย/น้องชาย กับพี่สาวน้องสาว ,แม่กับลูกชายของตนเอง ฯลฯ เป็นต้น

ให้เราทุกคนต้องตระหนักและยอมรับว่า ชีวิตของทุกคน รวมทั้งเด็กในท้องแม่เป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้า!

 

ดังนั้น อย่าให้ผู้ใดทำลายชีวิตนั้นทิ้งไป เพราะนั่นเป็นโศกนาฎกรรมที่ทุกข์ขมขื่น และทรมานที่สุดในชีวิตของผู้ที่กระทำเช่นนั้น

ขอให้เด็กที่พระเจ้าถักทอในครรภ์ได้เกิดมา บางทีเด็กคนนั้นอาจนำเอาพรมาทดแทนความอับอาย ความทุกข์ยากลำบากจากการที่เราต้องแบกครรภ์ หรือเลี้ยงดูก็เป็นได้!

ดังเช่นที่

เปเรศถือกำเนิดมาจากยูดาห์(พ่อสามี) และนางทามาร์

ซาโลมอนถือกำเนิดมาจากดาวิด (ผู้ฆ่าสามีของนางบัทเชบา) และนางบัทเชบา

    ขอให้คุณสำนึกและเชื่อไว้เสมอว่า บุตรทั้งหลายนั้นเป็นมรดกมาจากพระเจ้า  แล้วบั้นปลายของคุณจะเป็นสุข!

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์- twitter.com/thongchaibsc

fanpage@thongchaibsc , BB 2381A496

 

               

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.