ก.พ. 192013
 

“จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่”  (เอเฟซัส 4:26)

พระวจนะของพระเจ้าบอกเราให้ “โกรธช้า” (สุภาษิต 14:29, ยากอบ 1:19) ไม่มีอะไรที่ทำลายล้างได้มากไปกว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการ และความโกรธที่ไม่เข้าใครออกใคร  ถ้าคุณรู้สึกโกรธ ผมขอบอกว่าบางสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงนั้น ไม่น่าฟังเลย

แรก พระคัมภีร์พูดว่าคุณโง่เขลา ปัญญาจารย์  7:9 กล่าวว่า “อย่าให้ใจของเจ้าโกรธเร็ว เพราะความโกรธมีประจำอยู่ในทรวงอกของคนเขลา”

สอง คุณมีคุณลักษณะที่อ่อนแอ สุภาษิต 16:32 กล่าวว่า “บุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลังมาก และบุคคลผู้ปกครองจิตใจของตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้”

ความโกรธที่ควบคุมไม่ได้ก็เหมือนปาหินใส่รังต่อ

คุณเป็นคนฟิวส์เปราะหรือเปล่า? ถ้าใช่ สารภาพกับพระเจ้าเสีย อย่าให้ซาตานเข้ามาควบคุมชีวิตคุณได้ ถ้าวันนี้คุณโกรธ ให้ถามตัวเองว่า “อะไรที่ยังไม่ได้อย่างใจ?” มอบสิ่งที่อยากได้ให้พระเจ้าไปครับ

อนุญาตโดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 Posted by at 12:00 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)