แสงแห่งความหวังในโลกที่มืดมิด

“ชนชาติที่ดำเนินในความมืด จะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่ บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดิน แห่งเงามัจจุราช สว่างจะได้ส่องมาบนเขา” (อิสยาห์ 9:2) นึกภาพคุณอยู่ในถ้ำโดยไม่มีไฟฉาย คุณเห็นมีเงาหรือไม่? มองมือตัวเองยังไม่เห็น จะเห็นเงาได้ก็ต้องมีแสง

ไม่ว่าจะดำมืด ใหญ่ หรือดูไม่เป็นรูปเป็นร่างแค่ไหน เงาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีแสง ดาวิดกล่าวว่า “แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ” ทำไมครับ? “เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์” (สดุดี 23:4)

พระเยซูทรงเอาเหล็กไนออกจากความบาป และความกลัวออกจากหลุมศพ ทรงประทานฤทธิ์อำนาจให้เราด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อให้เรามั่นใจว่าจะทรงเฝ้าดู และสถิตอยู่ด้วยตลอดไป

มีหลายคนในทุกวันนี้ยังคร่ำครวญเพราะการสูญเสีย — เสียผู้เป็นที่รัก งาน ลูกที่เตลิดออกนอกทาง อธิษฐานเผื่อพวกเขา ส่งถ้อยคำแห่งความหวังใจและพระวจนะใน 1 เธสะโลนิกา 4:16-17 –

ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่ง ด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้า  และคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.