พนันด้วยชีวิต (2)

 “การพนัน คือ ลูกแห่งความโลภ และเป็นบิดาแห่งความสิ้นหวัง”

(Gambling is son of avarice and the father of despair.)

 

     พระเจ้าได้ตรัสเตือนเราไว้ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วว่า “อย่าโลภ”

จนคำสอนนี้ปรากฎอยู่ในทุกศาสนา โดยเฉพาะเป็นบัญญัติข้อที่ 10 ในบัญญัติ 10 ประการ ที่มีใจความว่า…

“ห้ามโลภบ้านเรือนของเพื่อนบ้าน ห้ามโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน หรือทาสทาสีของเขา หรือโค ลาของเขา หรือสิ่งใดๆ ซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน   (อพยพ 20:17)

ใช่ครับ… เราไม่ควรโลภใน

1. บ้านเรือน                                              2. ภรรยา

3. ทาส                                                     4. โค หรือ ลา หรือ

5. สิ่งใด ๆ ที่เป็นของเพื่อนบ้านของเรา

นั่นก็รวมทั้งเงินทองของเขาที่เราได้มาจากการเล่นพนันด้วย (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม)

การพนันก็คือ วิธีการหาเงินโดยได้มาจากเงินของผู้อื่นที่ต้องการได้เงินของเราและของคนอื่น ๆ !

คำว่า “พนัน” มีความหมายว่า “การเล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นใดด้วยการเสี่ยงโชค ความฉลาด ความชำนาญเล่ห์เหลี่ยมไหวพริบหรือฝีมือ (พร้อมโชค)”

ซึ่งในปัจจุบันกฎหมายยังรวมถึงการเล่นการพนันในความหมายถึงการทายและทำนายด้วย ประกอบกับในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การพนันจึงขยายขอบเขตไปรวมถึง “การจัดให้มีการเล่นที่พนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กัน หรือเล่นอย่างใดที่เสียงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่น”

ซึ่งรวมความแล้วสรุปได้ว่า – การพนันนั้นหมายถึง จะต้องมีการเล่นที่มีลักษณะได้หรือเสียเงินหรือทรัพย์สินในตัว ซึ่งผู้เล่นนั้นเสี่ยงต่อการได้และเสีย ! นักวิชาการทางกฎหมายนิยาม “การพนัน” ไว้ อาทิ

“การพนัน คือสัญญาที่ก่อให้เกิดการเสียเงินหรือทรัพย์สิน โดยคู่สัญญาถือเอาผลแห่งเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอน ซึ่งคู่สัญญาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเครื่องชี้ขาด”

“การพนันคือ การเข้าเล่นเสี่ยงโชค ซึ่งต้องใช้ไหวพริบ และฝีมือมาพนันเอาทรัพย์สินกันโดยชอบ หรือมิชอบด้วยกฎหมายก็ตาม เช่น การเล่นไพ่ตอง บิลเลียดรู และตีผี เป็นต้น”

ที่น่าสนใจก็คือ ในทางกฎหมายนั้นมีการพนันทั้งที่ห้ามโดยเด็ดขาดและที่อนุญาติให้เล่นได้!

  1. ประเภทที่ห้ามเด็ดขาด เช่น หวย ก.ข., โปปั่น, การเล่นที่ทรมานสัตว์, บิลเลียดรู, ไฮโลว์, สล็อตแมชิน ฯลฯ
  2. ประเภทที่อนุญาต เช่น  การเล่นต่างๆ ที่ให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขัน เช่น ชนโค, ชนไก่, กัดปลา,แข่งม้า, บิลเลียด(ไม่เกิน 1 โต๊ะ), ชกมวย,มวยปล้ำ, แข่งเรือ, สลากกินแบ่ง,การเล่นอย่างใดที่เสี่ยงให้โชค หรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง, ฟุตบอลโต๊ะ ฯลฯ

พระคัมภีร์เตือนเราไม่ให้โลภ

     “เพราะว่า การรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมด ความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคน

    หลงไปจากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมาย (1ทธ.6:10)

“ท่าน​อย่า​เป็น​คน​เห็น​แก่​เงิน จง​พอใจ​ใน​สิ่ง​ที่​ท่าน​มี​อยู่ เพราะว่า​พระองค์​ได้​ตรัส​ว่า “เรา​จะ​ไม่​ละ​ท่าน

     หรือ​ทอดทิ้ง​ท่าน​เลย(ฮีบรู 13:5)

    

    พระคัมภีร์ยังเตือนสติเราไม่ให้คิดหาทางรวยทางลัด เพราะมันจะไม่อยู่อย่างยั่งยืน

 

“ทรัพย์​สมบัติ​ที่​ได้​มา​เร็ว​จะ​ร่อยหรอ​หมด​ไป แต่​คน​ที่​เก็บ​เล็ก​ผสม​น้อย​จะมีมากขึ้น(สภษ. 13:11)

      “เมื่อ​เจ้า​เหลือบตา​มอง​ทรัพย์​นั้น มัน​ก็​หาย​ไป​แล้ว​ไม่​ใช่​หรือ? เพราะ​แน่นอน​ทีเดียว​มัน​จะ​สร้าง​ปีก​

      ขึ้นมา มัน​จะ​บิน​ไป​ใน​ท้องฟ้า​เหมือน​นกอินทรี” (สภษ.23:5)

    

    “คน​รัก​เงิน​ย่อม​ไม่​อิ่ม​เงิน และ​คน​รัก​สมบัติ​ก็​ไม่​อิ่ม​กับ​ผล​ตอบแทน นี่​ก็​อนิจจัง​ด้วย” (ปญจ.5:10)

 

พระเจ้าตรัสสอนให้เรารีบจัดการกับความโลภก่อนที่ความโลภจะจัดการกับเรา!

 

วันนี้ คุณสามารถควบคุม “ความโลภ” หรือ “การอยากลอง” ในใจของคุณได้แล้วหรือไม่?

หรือว่า “ความโลภ” และ “ความอยาก” นั้นกำลังควบคุมคุณอยู่?”

 

จงขอกำลังจากพระเจ้าและรีบก้าวเดินออกมาให้ห่างไกลจากความโลภและการพนันทุกอย่างแล้วชีวิตของคุณจะปลอดภัย!

เชื่อผมเถอะ!

 

             ธงชัย ประดับชนานุรัตน์- twitter.com/thongchaibsc, e-mail thongchaibsc@gmail.com

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.