เม.ย. 112013
 

Shopping clothes

 แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น ซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอ ผู้มีความเชื่อน้อย พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือ (มัทธิว 6:30)

คุณทราบถึงสาเหตุที่เราเครียดหรือไม่? เพราะเราคิดว่าความต้องการของเราจะไม่มีวันได้รับตามนั้น เราจึงพูดว่า “ตายหละ ฉันคงไม่ได้ในสิ่งที่จำเป็นแล้ว”

พระเยซูบอกเราไม่ให้กังวลว่าจะเอาอะไรกิน และไม่ต้องกังวลว่าจะใส่เสื้อผ้าอะไร พระองค์ตรัสว่ามีสิ่งเดียวที่สำคัญ – ความชอบธรรมของพระองค์ – และสิ่งต่างๆไม่ได้มีความหมายอะไรจนกว่าคุณจะรับการเติมเต็มในสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุด คุณต้องพบความพึงพอใจในพระองค์ ถ้าคุณไม่สามารถพบความพึงพอใจในพระองค์ คุณก็จะเครียด

วันนี้คุณกำลังเครียดในเรื่องใดอยู่หรือเปล่า? นำมามอบให้พระเยซู และปรับสายตาคุณไปที่พระองค์ ให้พระเยซูเติมเต็มความจำเป็นในชีวิตคุณและเปลี่ยนจิตใจคุณในวันนี้นะครับ

โดย: Pastor Adrian Rogers daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)