เม.ย. 152013
 

Matts+Robin+hood

เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า (โรม 3:23)

ไม่นานมานี้ผมได้เป็นแขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์ตอนเช้า เรากำลังพูดคุยกัน เมื่อใกล้จบรายการจู่ๆพิธีกรก็ทิ้งระเบิด เขาพูดว่า “คุณเกร๊กครับ ผมมีคำถาม คุณเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่ใช่คริสเตียน เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพวกเขาจะถูกโยนลงนรกชั่วนิรันดร์หรือครับ พระเจ้าแห่งความรักที่แสนดีแบบไหนที่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้? เป็นเหมือนพวกนายจ้างที่หยิบยกแต่เรื่องหยุมๆหยิมๆ และขาดความเข้าใจหรือเปล่า?”

ผมมีเวลาสองนาทีตอบคำถามนี้ แต่หลังจบรายการและกล้องตัดภาพไปแล้ว เรายังสนทนาต่อ เขาถามอีกว่าทำไมพระเจ้าแห่งความรักถึงปล่อยให้คนดีๆต้องถูกพิพากษาด้วย

ผมชี้ให้เห็นถึงนิยามของคำว่า “ดี” คืออะไร ดูเหมือนมาตรฐานวัดความดีของเราไม่เท่ากัน ทุกคนดูจะเชื่อว่าพวกเขาเป็นคนดี เป็นศูนย์รวมแห่งศีลธรรมแห่งจักรวาลเสมอ พวกเขาจึงปล่อยตัวเองให้สอบผ่านอยู่ตลอด และคนอื่นๆก็ไม่มีใครดีเท่า ปัญหาคือเราต่างมีมุมที่ขัดแย้งกันในเรื่องของความดี

แล้วเราจะแยกแยะอย่างไรว่าอะไรคือ “ดี”?  เราต่างก็มีคำตอบ และคำตอบนั้นอยู่ในพระคัมภีร์ พระเจ้าตรัสว่า “…ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย” (โรม 3:10)

แต่นี่ไม่ได้หมายความในภาพกว้างว่าไม่มีใครดีเลย แต่หมายความว่าไม่มีใครดีพอจะไปสวรรค์ด้วยความดีของตนเอง และนั่นการพิพากษาของพระเจ้าจะเข้ามาถ้าเราปฏิเสธไม่ยอมรับการอภัยของพระองค์

ไม่เกี่ยวกับว่าเราเป็นคนน่ารักที่สุด ใจดีที่สุด แต่เกี่ยวกับคนที่ได้รับการอภัยแล้ว นั่นคือคนที่จะได้เข้าสวรรค์ “คนที่รับการอภัยแล้ว”

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA9251

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)