เม.ย. 172013
 

 Milky n Beagle

อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า เพราะว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิได้ เพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ (โรม 6:13-14)

หลายปีมาแล้ว ครอบครัวของเราไปขอลูกสุนัขมาเลี้ยงที่บ้านซึ่งก่อปัญหามาก เรียกให้มาก็ไม่มา ขุดสนามหญ้าจนพรุน แล้วก็ไม่ยอมฟังคำสั่งที่เราฝึกใดๆทั้งสิ้น เราจึงมี 2 ตัวเลือก – ยกให้คนอื่นไป หรือส่งไปฝึกให้เป็นเรื่องเป็นราว – เราตัดสินใจเลือกอย่างหลัง

ที่โรงเรียนฝึกสุนัขจะให้โซ่กระตุกคล้องคอกับเราไว้เพื่อสอนให้สุนัขเรียนรู้ที่จะเชื่อฟัง  ถ้าคุณไม่เคยเห็นโซ่แบบนี้ มันจะเพิ่มแรงกระตุกนิดๆที่คอสุนัขเมื่อผู้ฝึกออกคำสั่งให้ทำตาม ถ้าคุณพูดว่า “นั่ง” แล้วกระตุกโซ่เล็กน้อย มันก็ทำให้สุนัขตอบสนอง และไม่ช้าสุนัขก็จะเรียนรู้ว่าคำสั่งนั้นหมายถึงอะไร ต่อไปก็ปลดโซ่ออกได้

ตอนที่เรายังไม่รู้จักพระเจ้า มารจะมีโซ่กระตุกนี้คล้องคอเราไว้ ทุกครั้งที่มันพูดว่า “กระโดด” พร้อมกระตุกโซ่ไปด้วย เราก็จะกระโดดไปตามคำสั่ง เราแทบไม่มีทางเลือก แต่สำหรับคริสเตียน โซ่นั้นถูกหักออกทิ้งไปเมื่อเรามาเชื่อในพระเยซู

บ่อยครั้ง ที่โซ่นั้นกลับไปคล้องที่คอผู้เชื่ออีกเมื่อเขาปฏิเสธอิสระภาพในพระเยซูคริสต์และยอมตัวให้ตกอยู่ในบาป ดังนั้นจงปลดโซ่ของคุณออก และดำเนินไปในความเชื่อ มารจะไม่มีวันจะได้เข้ามาควบคุมชีวิตคุณอีกต่อไป!

กันมารซาตานให้ออกไปจากการควบคุมตัวคุณโดยดำเนินอย่างเชื่อฟัง และปฏิเสธที่จะตกเป็นทาสของบาป

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)