เม.ย. 182013
 

หอเอนเมืองปิซา

ในปี ค.ศ. 1173 คนงานวางฐานรากของสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดของอิตาลี หอที่ถูกออกแบบมาเพื่ออยู่ข้างมหาวิหาร ระหว่างการก่อสร้างพวกเขาก็พบว่าดินบริเวณนั้นอ่อนกว่าที่คิด แล้วหอนั้นก็ค่อยๆเอนออกไป

ทุกวันนี้ ยอดของหอนั้นเอนออกจากจุดศูนย์กลางไปถึง 13 ฟุต ผู้คนทั่วโลกต่างก็พากันมาชมหอเอนเมืองพิซานี้ นักวิทยาศาสตร์มากันทุกปีเพื่อวัดความเอนที่เบนออกไปเรื่อยๆ พวกเขาคำนวนว่าถ้าปล่อยให้เอนไปตามอัตรานี้โดยไม่มีการรับมือ วันหนึ่งข้างหน้ามันจะพังลงมา

ไม่มีสิ่งใดสำคัญในการก่อสร้างมากไปกว่าให้แน่ใจว่าวางฐานรากอย่างถูกต้อง ถ้าทำไม่ถูก อย่างอื่นก็ไม่มีความหมาย เลือกหาสีทาห้อง หรือตกแต่งภายในอาจสนุกกว่า แต่ถ้าฐานรากไม่ดี สิ่งอื่นๆที่คุณคิดจะทำก็คงอยู่ไม่คงทน

คริสเตียนที่ฉลาดและประสบความสำเร็จสร้างชีวิตขึ้นบนฐานรากที่ถูกต้อง พระวจนะพูดไว้ชัดเจนว่าฐานรากเดียวที่คงทนสำหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณคือองค์พระเยซูคริสต์  เพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้ว นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์” (1โครินธ์ 3:11) และคุณจะเรียนรู้จักพระเยซูได้อย่างไร? ก็จากพระวจนะของพระเจ้า พระวจนะแห่งความจริงที่ไม่มีวันทำให้คุณหลงทาง ถ้าคุณกำลังวางชีวิตอยู่บนฐานรากที่ถูกต้อง คือองค์พระเยซูคริสต์ คุณก็กำลังเรียนรู้พระวจนะอย่างสม่ำเสมอ และฐานรากนี้จะยืนยงข้ามกาลเวลา

อย่ากลายเป็นหอที่เอาแต่เอน – จงสร้างชีวิตอยู่บนรากฐานของพระเยซูคริสต์ เมื่อเรียนรู้จากพระวจนะของพระองค์ จงยืนหยัดมั่นคง แม้เวลาเนิ่นนานผ่านไปก็ยังคงอยู่

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)