เม.ย. 202013
 

21 เมษายน 2013

สวัสดีพี่น้อง CJ ที่รัก

 ดีใจที่ทุกท่านกลับมาถึง กทม.กันอย่างปลอดภัย!

ขอให้ชีวิตของเราทุกคนเป็นพรและถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้มากขึ้นนับจากวันนี้จะดีไหมครับ?

วันนี้ผมขอวิงวอนให้สมาชิกในทุกกลุ่มพันธกิจทุกกลุ่มช่วยทักทายพี่น้องทั้งผู้มาใหม่และสมาชิกของคริสตจักรและอธิษฐานกับผู้ที่มา CJ อย่างน้อยกลุ่มละ 5-10 คน และขอให้ทำเช่นนี้ในทุกวันอาทิตย์ด้วยนะครับ (กับใครก็ได้)!

และผมขอเชิญสมาชิกทุกคน และขอทุกกลุ่มช่วยกันระดมคนที่สนใจไปร่วมงานประกาศประจำเทอมที่ BSC (ทุก ๆ 2 เดือน) สี่แยกพญาไท ในวันศุกร์ 26 เม.ษ เวลา 18.30-20.30 น.   ให้มาก ๆ นะครับ  จะมี โจนัส และ คริสตี้ และครอบครัว The Williams ไปแสดงและเป็นพยาน… สนุกแน่ขอบอก!

และขอสมาชิก CJ ทุกท่านเข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์หลังนมัสการ อาทิตย์เว้นอาทิตย์ ตั้งแต่เดือน พ.ค. นี้ จะสอนโดย ครู อู๊ด !ส่วนผู้สนใจเรียน Bible กับผมก็สามารถนัดเป็นกลุ่มเรียนด้วยกันเวลาไหนก็ได้ หรือถ้าจะเป็นประจำก็เชิญพบกันได้ที่นี่ใน ทุกพฤหัส และทุกอังคารที่ บริษัท LoveIs

จากนั้น ขอให้ทุกท่านอธิษฐานเผื่อและรีบล็อคเวลาไปค่าย CJ “Believe Behave & Belong!” วันที่ 14-16 มิ.ย นี้ นะครับ สนุกแน่! คุณโบ ประธานค่ายยืน….ยัน!

CJ เราทำกุศลกิจและสนับสนุนราชกิจพระเจ้ามาหลาย ๆ งานในช่วงนี้  เงินที่เราถวายกันได้ถูกนำไปใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ดังนั้น ขอสมาชิก CJ ของเราอย่าลืมถวายสิบลดกันนะครับ หากว่าเราต้องการบอกพระเจ้าว่า เรารักและเชื่อฟังพระองค์  ก็ขอให้เราอย่าไปเบียดบังทรัพย์ที่พระเจ้าให้เราดูแลนะครับ!   (เดี๋ยวพระเจ้าจะมอบให้คนอื่นดูแลแทน!)

ท้ายนี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพรการนมัสการที่เรากำลังถวายแด่พระองค์อย่างล้นเหลือนะครับ!

ด้วยรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  (ศิษยาภิบาล)

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)