เม.ย. 222013
 

monkey mocks

อย่าให้ผู้ใดหลอกลวงตัวเอง ถ้าผู้ใดในพวกท่านคิดว่า ตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของยุคนี้ จงให้ผู้นั้นยอมเป็นคนโง่ จึงจะเป็นคนมีปัญญาได้ (1โครินธ์ 3:18)

วันหนึ่งนักเทศน์รุ่นใหญ่สมัยก่อนชื่อ แฮรี่ ไอร์ออนไซด์กำลังเดินทางอยู่บนเรือโดยสารกับเพื่อนๆ พวกเขามีความสุขกับการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ากัน ใครบางคนรู้สึกหมั่นใส้เข้ามาพูดกระแนะกระแหนว่า “พวกคุณเป็นใคร? แล้วกำลังทำอะไรกันนี่?”

ดร.ไอร์ออนไซด์ตอบว่า “เราเป็นพวกคริสเตียนที่กำลังมีความสุขกับการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าครับ” ชายคนนั้นจึงพูดต่อว่า “อ๋อ พวกโง่นั่นเอง” ดร.ไอร์ออนไซด์จึงตอบว่า “ถูกต้องครับ พวกเราเป็นคนโง่เพื่อเห็นแก่องค์พระเยซูคริสต์”

คริสเตียนบางครั้งก็เป็นเหมือนพวกคนโง่ในสายตาของชาวโลก ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับที่คุณยอมเป็นคนโง่เพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูคริสต์?”

โดย : Pastor Adrian Rogers daily devotional

อนุญาตโดย: Love worth finding ministries: www.lwf.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)