เม.ย. 292013
 

Esther

เพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่น แต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศ ที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อ ยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะ ใครจะรู้(เอสเธอร์ 4:14)

มีบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเอสเธอร์ที่ผมชอบ มันเหมือนนิทานเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องจริง เอสเธอร์เป็นสาวสวยชาวยิวที่ถูกเลือก อาจมาจากเวทีประกวดนางงาม แล้วก็ได้มาเป็นราชินีของแผ่นดิน ในแผ่นดินนี้มีชายชั่วคนหนึ่งชื่อฮามาน ฮามานคิดวางแผนอยากฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวตลอดเวลา ลุงของเอสเธอร์ชื่อโมรเดคัยจึงมาพบเธอและเล่าแผนร้ายนี้ให้ฟัง ท่านกล่าวว่าเพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่น แต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศ ที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อ ยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะ ใครจะรู้(เอสเธอร์ 4:14)

เอสเธอร์เป็นราชินีที่ช่วยชนชาติของเธอไว้ ใช้อำนาจเท่าที่มีไปขอความช่วยเหลือจากพระราชา แผนชั่วนั้นจึงล้มพับไป และชาวยิวก็รอดชีวิต และเรื่องนี้จบลงอย่างเป็นธรรม ฮามานชายที่คิดวางแผนชั่ว ในที่สุดก็ถูกจับแขวนคอประจานอย่างที่ตนเองคิดวางแผนจะทำกับผู้อื่น เอสเธอร์ผู้อยู่เบื้องหลัง เธออาจจะพูดว่า “ฉันไม่อยากเอาตำแหน่งราชินีมาเสี่ยง ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นยิว อย่าเอาฉันไปร่วมในแผนนี้เลย” แต่ไม่ เธอกลับเปิดเผยและทำทุกสิ่งเพื่อช่วยชนชาติของเธอ

ใครจะรู้พระเจ้าอาจวางคุณไว้ในที่ๆคุณกำลังอยู่เพื่อเวลาวิกฤติเช่นนี้ก็เป็นได้ คุณอาจเป็นคริสเตียนคนเดียวในครอบครัวหรือในชุมชน อาจเป็นสาวกคนเดียวของพระเยซูในที่ทำงานหรือโรงเรียน เช่นเดียวกับเอสเธอร์ คุณจะยืนขึ้นช่วย จะใช้อำนาจ ความสามารถเท่าที่มี ทำในสิ่งที่ควรทำหรือไม่?

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA9251

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)