เม.ย. 302013
 

ไก่ขัน

ตอนที่เปโตรปฏิเสธพระเยซู มันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วนาทีหรือวินาที แต่เป็นช่วงหลายชั่วโมง ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงจากที่คนแรกออกมาพูด “แกได้อยู่กับเยซูชาวกาลิลีด้วยเหมือนกัน” ไปจนถึงเวลาที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูเป็นครั้งที่สอง ท่านมีเวลาเหลือเฟือที่จะหลบออกไปจากตรงนั้น แต่ด้วยเหตุผลบางประการท่านอยู่ต่อ

เรื่องของเปโตรเตือนผมว่าไม่มีใครที่ปลอดจากการทดลองเว้นแต่รีบหนีออกไปให้ไกล แม้พระเยซูเคยเตือนท่านแล้ว ท่านก็น่าจะหลบออกไปจากที่ๆอาจทำให้ท่านล้มลง ท่านน่าจะไปให้พ้นจากที่ๆมีไก่อยู่ พระเยซูตรัสเตือนว่า ก่อนไก่ขัน เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้ง (ดูมัทธิว  26:69-75) เป็นผมจะถามว่า “แถวนี้มีไก่มั้ยครับ? เพราะถ้ามีผมจะออกไปจากที่นี่”

แต่พูดอย่างจริงจังนะครับ ถ้าคนอย่างเปโตรล้มลงได้ พวกเราก็ไม่น่าหนีพ้น 1โครินธ์ 15:33 บอกเราว่า “การคบคนชั่วย่อมเสียนิสัย” เปโตรไปปะปนอยู่กับคนที่ทำให้วิญญาณของเขาตกต่ำได้ คุณตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันหรือไม่? คุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่อาจทำให้คุณพลาดไปหรือเปล่า? บางทีเป็นเรื่องความรัก บางทีเรื่องเพื่อนสนิท คุณยอมละจากกฏเกณฑ์บางอย่างเพื่อทำให้คุณเข้าร่วมกลุ่ม หรือทำรักษาความรู้สึกของบางคนไว้หรือเปล่า? บางทีคุณต้องนำความสัมพันธ์นั้นกลับมาทบทวน บางทีต้องแก้ไขในทันที และถึงแม้ว่าคุณทำผิดไป ยังมีเวลาให้กลับมาสารภาพกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

และเวลานั้นก็คือ “เวลานี้”  อย่ารอให้ไก่ขันก่อนนะครับ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย: Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside,CA9251

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)