พ.ค. 022013
 

รื้อหลังคา

เมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้ว  เราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจาน  มิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้น  แต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วย  เพราะท่านเป็นที่รักยิ่งของเรา (1เธสะโลนิกา 2:8)

ไม่นานมานี้ ผมได้ยินคำเทศนาเรื่องการฟื้นฟู นักเทศน์นิยามคำฟื้นฟูว่า “เปิดหลังคาโบสถ์ออก เพื่อให้พระเจ้าเสด็จลงมา” ผมชอบคำนิยามนี้มาก แต่ผมมีบางอย่างอยากจะเสริม – การฟื้นฟูที่แท้จริงคือการเปิดหลังคาออกเพื่อให้พระเจ้าเสด็จลงมาได้ รวมถึงการพังกำแพงออกเพื่อให้สมาชิกออกจากคริสตจักรไปได้
ผมคิดว่าสิ่งที่ขาดหายไปในคำสอนของทุกวันนี้คือการตอบสนองต่อความจริงที่เราได้รับ ผู้คนชอบฟังเรื่องพระเจ้าและพระองค์ทำสิ่งใดให้พวกเขาได้บ้าง แต่จะหมดความสนใจเมื่อพูดเข้าสู่ขั้นตอนที่พวกเขาต้องก้าวไปหลังจากที่ได้ยินเรื่องความจริง

มีคนกล่าวว่า “ที่ข่าวประเสริฐมาถึงคุณนั้น เพราะข่าวนั้นกำลังเดินทางไปหาใครบางคน” มีความจริงแฝงอยู่ครับ เพราะเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ไม่ควรหยุดอยู่ที่ผู้รับ แต่ควรกระตุ้นผู้รับให้ตอบสนองบางอย่าง

เมื่อคุณได้สัมผัสพระเจ้าในชีวิตคุณ ให้ประสบการณ์นั้นเปลี่ยนเป็นการนำข่าวประเสริฐประกาศออกไป ในพระคริสต์คุณมีชีวิตนิรันดร์แล้ว จงแบ่งปันข่าวนี้ออกไปให้คนอื่นๆด้วย

จงแบ่งปันกับผู้อื่น ข่าวดีที่น่าทึ่งขององค์พระเยซูคริสต์ ตามที่คุณได้รับประสบการณ์กับพระองค์ในชีวิตคุณ

 

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)