ต.ค. 042009
 
  • ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่ได้รับในค่าย ให้เรามีใจกล้าออกไป “ส่องสว่าง” ในโลกที่มืดมิด
  • ขอการปกป้องมาสู่ ศิษยาภิบาล / ทีมผู้อภิบาล / ครูรวี / ทีมนมัสการ พี่น้องผู้ร่วมรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกัน  และสมาชิกทุกท่าน  (เราต้องเกาะกันไว้ให้แน่นๆนะจ๊ะ)
  • ขอพระเจ้าเพิ่มพูนความรัก ผูกพัน ให้อภัย และเริ่มต้นการดีใหม่แก่สมาชิกของเราทุกวัน
  • เผื่อผู้ประสบภัยธรรมชาติทั้งใน และนอกประเทศ รวมทั้งพี่น้องที่เจ็บป่วย ที่เผชิญปัญหาเศรษฐกิจ การงาน และชีวิตครอบครัวค่ะ
 Posted by at 8:52 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.