พ.ค. 272013
 

Oklahoma tornado

“ฝ่ายพระเจ้า พระมรรคาของพระองค์บริสุทธิ์หมดจด พระสัญญาของพระเจ้าพิสูจน์แล้วเป็นความจริง พระองค์ทรงเป็นโล่ของบรรดาผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์” (2ซามูเอล 22:31)

เมื่อหมอกแห่งความสับสนบดบัง และความท้อใจรออยู่ที่หน้าประตู เมื่อพายุแห่งการทดลองกระแทกเข้าสู่ชายฝั่งชีวิตคุณ คุณอาจอยากถามพระเจ้าว่า “ทำไม ทำไม ทำไม?”

พี่น้องครับ คุณคงไม่มีทางเข้าใจว่าทำไมเรื่องต่างๆถึงเกิดขึ้นในชีวิตคุณอย่างที่มันเกิด นั่นไม่ใช่หน้าที่ของคุณ คุณครับ คุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าทำไม นั่นเป็นคำถามของพระเจ้า แต่ท่าทีตอบสนองของคุณนั่นแหละที่สำคัญ

เมื่อเราไม่สามารถสัมผัสพระหัตถ์ของพระเจ้า เราต้องวางใจในพระทัยของพระองค์ หน้าที่ของเราคือ – เพียงเชื่อและฟังคำ

ครับ – มีสิ่งใดที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตคุณที่หาคำอธิบายไม่ได้ แต่อยากได้คำตอบ? ทูลขอพระเจ้าให้ประทานสันติสุขและพระคุณเพื่อจะวางใจในพระองค์ได้

โดย: Pastor Adrian Rogers’ Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)