มิ.ย. 032013
 

tithes_coins

พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า จงนำทศางค์ เต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา จงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่า  เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่ (มาลาคี 3:10)

คุณจะพูดอะไรก็ได้ตามต้องการว่าคุณนั้นถูกต้องตรงต่อพระเจ้า แต่ถ้าคุณไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าในเรื่องเงินของคุณ คุณก็ยังไม่ถูกต้องต่อพระเจ้า การสำนึกในแบบที่แตะต้องบัญชีธนาคารไม่ได้นั้น เป็นการสำนึกที่ยังแตะไปไม่ถึงหัวใจ

ในมาลาคี  3:7 พระเจ้าตรัสว่า “…เจ้าจงกลับมาหาเรา และเราจะกลับมาหาเจ้าทั้งหลาย แต่เจ้ากล่าวว่า ‘เราทั้งหลายจะกลับมาสถานใด’  ที่พระเจ้าทรงตอบในข้อ 8 เผยให้เห็นถึงการกลับมาหาพระองค์ด้วยทศางค์และเครื่องบูชา

จุดที่หันกลับมานั่นคือจุดเริ่มต้น ถ้าคุณจะกลับมาหาพระเจ้าและต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระองค์ คุณต้องเริ่มจากการถวายทศางค์ (สิบลด) ก่อน

ถึงเวลาที่จะนำพระคำมาปฏิบัติให้เกิดได้จริงโดยผ่านทางสมุดเช็คของคุณครับ!

ชีวิตของคุณที่ดำเนินในส่วนนี้กับพระเจ้าเป็นอย่างไรบ้างครับ?

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)