มิ.ย. 042013
 

pray in scripture 1

“และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา” (1ยอห์น 5:14)

ฉันเคยรีๆรอๆไม่ค่อยกล้าอธิษฐาน พบว่าตัวเองพูดจาตะกุกตะกักกับพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่รู้จะอธิษฐานอย่างไรขณะดิ้นรนต่อสู้กับความไม่แน่ใจและสงสัย ใจก็อยากจะพูดในสิ่งที่ถูกต้อง เพราะเชื่อว่าถ้าอธิษฐานในแบบที่ถูกต้อง พระเจ้าจะทรงฟังและตอบคำอธิษฐานในแบบที่ฉันต้องการให้พระองค์ทำ

หลังผ่านไปพอควร ในที่สุดก็มีใจกล้าพูดกับเพื่อนคนหนึ่งถึงความกลัวและสิ่งที่ฉันกำลังต่อสู้ เธอเล่าให้ฟังว่าเธอก็เคยต่อสู้ในเรื่องเดียวกัน เธอเล่าประสบการณ์ให้ฟัง แต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอค้นพบว่า “การอธิษฐาน” ไม่ใช่เป็นเรื่องของการพูด การขอในสิ่งที่ถูกต้อง แต่เป็นการสร้างสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยการพูดคุยกับพระองค์ เธอยังแนะนำให้ฉันลองนำพระวจนะจากพระคัมภีร์มาใช้ในคำอธิษฐานเพื่อให้มีฤทธิ์อำนาจ เมื่อใช้พระคำของพระเจ้าเป็นตัวนำ ฉันเริ่มเกิดความมั่นใจและมีทิศทางในขณะที่ไม่รู้จะอธิษฐานอย่างไร

วันหนึ่งได้มีโอกาสอ่าน 1ยอห์น 5:14 และเห็นว่า เราสามารถอธิษฐานด้วยความมั่นใจเมื่อทูลขอในส่วนที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์: “และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา”

เมื่อเวลาผ่านไป การอธิษฐานโดยใช้พระวจนะยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้ฉัน เพราะรู้ว่ากำลังอธิษฐานตามน้ำพระทัยเมื่อได้อธิษฐานตามพระวจนะของพระองค์

ต้องการให้คำอธิษฐานเต็มไปด้วยพลังและหัวใจที่ซึมซับไปด้วยความเชื่อ เดี๋ยวนี้ฉันค้นหาพระประสงค์ และวิถีของพระองค์จากพระคัมภีร์ หนึ่งในนั้นคือฮีบรู 4:12 ที่พระองค์สอนว่าพระคำของพระองค์นั้น “ไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ” เมื่ออธิษฐานตามความจริงข้อนี้ ฉันทูลขอพระองค์ช่วยให้พระวจนะนั้นมีชีวิตในทุกๆสถานการณ์ และเกิดผลในชีวิตของผู้คนที่ฉันอธิษฐานถึง รวมถึงตัวเองด้วย

เดี๋ยวนี้บ่อยครั้งเวลาอธิษฐาน ฉันจะจำพระวจนะในพระคัมภีร์แล้วนำมาใช้ ตัวอย่างเช่น เมื่อรู้สึกว่าแผนการของฉันกำลังหลุดไปจากการควบคุม เยเรมีย์  29:11 จะขึ้นมาในความคิด

พระเจ้าไม่ได้มองหาคำพูดที่สมบูรณ์แบบ แล้วก็ไม่มีสูตรตายดัวด้วย และเมื่อแรงกดดันให้พูดในรูปแบบที่ถูกต้องหมดไป การอธิษฐานกลับกลายเป็นสิ่งโปรดปรานที่ฉันอยากทำ — ไม่ว่าจะตามลำพังหรือกับเพื่อนๆ

บางครั้งแค่นั่งสงบนิ่งและปล่อยให้พระเจ้ากระซิบพระสัญญาเข้ามาในความคิด และฉันอธิษฐานขอให้พระเจ้าเติมเต็มพระสัญญานั้นเกิดเพื่อให้เกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิต

โดย: Renee Swope

Encouragement for today : www.crosswalk.com

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)