มิ.ย. 062013
 

book-leadership-lessons01-234x299

“…มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า'” (มัทธิว 4:4)

ในกรีนสโบโร รัฐนอร์ธคาโรไรน่า มีสถาบันแห่งหนึ่งชื่อศูนย์ผู้นำสร้างสรรค์ เป็นศูนย์ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความก้าวหน้าในการเข้าใจ ฝึก และพัฒนาการเป็นผู้นำทั่วโลก

หลายปีก่อนหน้า ที่ศูนย์แห่งนี้ทำการศึกษาเพื่อค้นหาว่าแนวคิดต่างๆนั้นถูกส่งต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนได้อย่างไร พวกเขามองไปที่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ การทำงานของรัฐบาล และคริสตจักร แล้วพบว่าวิธีที่ได้ผลที่สุดในการสื่อความจริงไปสู่แต่ละบุคคล และให้คนๆนั้นรักษาเอาไว้ ด้วยการเล่าเรื่องที่กระตุ้นความสนใจ

เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ เราจะเห็นว่านี่คือวิธีที่ผู้เขียน (และผู้เขียนคนสำคัญที่สุด) สื่อความจริงกับเราด้วย ใช่ครับ มีบางตอนที่เป็นหลักศาสนศาสตร์ แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นการสื่อเรื่องของพระเจ้าผ่านเรื่องราวต่างๆมากกว่าอื่นใด

จริงๆแล้วพระคัมภีร์ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถดื่มด่ำเข้าไปในประวัติศาสตร์การทรงสร้าง การล้มลง การไถ่ และพระสิริที่ดึงเราเข้าไป เปิดเผยให้รู้ว่าพระเจ้าคือผู้ใด จงซึมซับกับแต่ละหน้าของพระวจนะ เพราะมีไว้ให้เราได้ชิมรสชาติที่ประเสริฐที่สุด

ไปงานเลี้ยงแห่งพระวจนะอย่างสม่ำเสมอ และค้นหาว่าพระเจ้าคือผู้ใดเมื่อคุณดื่มดำลงไปในพระคำของพระองค์

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)