มิ.ย. 092013
 

Cow

ในทำนองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโส ก็จงเชื่อฟังคำของพวกผู้ใหญ่ อันที่จริงให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกัน  ด้วยว่า พระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหอง แต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตน (1เปโตร 5:5)

หลายปีมาแล้ว มีงานค้นคว้าที่มาจากการสำรวจศิษยาภิบาล 2100 คน ทั่วสหรัฐอเมริกาที่ถูกไล่ออก หรือลาออกจากคริสตจักร หัวหน้าทีมค้นคว้าถามศิษยาภิบาลและคริสตจักรของเขาว่า “ทำไมท่านศิษยาภิบาลถึงออกไป?”
คุณอาจจะคิดว่าคำตอบน่าจะเป็นว่าพวกศิษยาภิบาลเหล่านี้สอนนอกรีต หรือนำคริสตจักรไปไม่ตรงกับความเชื่อตามพระคัมภีร์ แต่การค้นคว้าพบว่าเหตุผลที่เหนือกว่าอื่นใด – 58% – ศิษยาภิบาลเหล่านั้นถูกบังคับให้ออกเพราะมีบุคลิกที่แตกต่างจากสมาชิกคริสตจักร ถ้าศิษยาภิบาลบอกให้ไปซ้าย พวกเขาก็อยากจะไปขวา

ผมเชื่อว่าหลายๆปัญหา ถึงจะไม่ใช่มากที่สุดที่คริสตจักรทุกวันนี้เผชิญจะถูกขจัดออกไป ถ้าผู้คนพร้อมใจที่จะเคลื่อนไปในทิศทางใหม่ แทนที่จะหยุดนิ่งอยู่เฉยๆ แต่หลายคริสตจักรในทุกวันนี้มี “วัวศักดิ์สิทธิ” อยู่มากเกินไป ทำอะไรได้อยากและก็ไม่อยากจะทำอะไร
ผมขออธิษฐานให้วันนี้ประชากรของพระเจ้าจะยอมให้ผู้นำท้าทาย…ด้วยการนำแนวคิดใหม่ๆ มาช่วยกันขับเคลื่อนพระกายของพระคริสต์ไปในทิศทางใหม่ๆ ยอมรับการปรับแต่งจากผู้มีสิทธิอำนาจเหนือคุณ ถึงแม้คุณไม่เห็นด้วยก็ตาม บางทีพระเจ้าอาจกำลังใช้พวกเขามาปรับแต่งคุณนะครับ

จงว่านอนสอนง่ายแก่คนที่มีสิทธิอำนาจเหนือคุณ ถึงแม้คุณไม่เห็นด้วยก็ตาม

 

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

10/6/13

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)